SmåKom Nyheter!

 

Rikskonferens

Till anmälan

SmåKoms yttrande över kulturskoleutredningen

20 februari, 2017

SmåKoms styrelse har antagit ett yttrande över SOU 2016:69, En inkluderande kulturskola på egen grund.  Våra synpunkter i korthet:  Nej till lagstiftning om kulturskola (förslag i sammanfattningen sid 11) Nej till nationella mål (sid 12) Ok med kulturskolecentrum (sid 13) Ok med regional samordnare (sid14) Utvecklingsbidrag kan eventuellt tjäna sitt syfte (sid 15) Ok med [...]

Post- och telestyrelsen bjöd in till bredbandsprat

14 februari, 2017

Fredagen den 10 februari hade Post- och telestyrelsen (PTS) kallat till sig referensgruppen till Bredbandsforums nystartsgrupp. SmåKom är med i gruppen och vi träffades för att diskutera regeringens nya bredbandsstrategi, som antogs den 18 december 2016.  Det är positivt att ambitionen höjts i den nya strategin från regeringen. Utmaningarna är dock de samma som tidigare [...]

IT-infrastruktur tema på trafikutskottet

3 februari, 2017

Riksdagens trafikutskott hade den 2 februari en öppen utfrågning om IT-infrastruktur. Läget beträffande fiberutbyggnad och bredbandsforskning belystes, och goda exempel lyftes fram. Bland annat redovisades utbyggnaden av fiber i Bräcke kommun. Per Sundin höll ett informativt  föredrag, kompletterad med kommunchef Bengt Flykts reflektioner.   Hela utfrågningen kan ses via nedanstående länk:  http://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/oppen-utfragning/oppen-utfragning-om-it-infrastrukturen_H4C220170202ou2

Nyhetsbrev

1 februari, 2017

Nu finns det ett nytt nyhetsbrev. Om du inte har fått det, eller prenumererar kan du läsa det här nedan. NYHETSBREV Vill du också få brevet direkt i din brevlåda? Fyll i din epostadress under prenumerera längs ner på den här sidan.  

Olle Nord har lämnat oss

27 januari, 2017

Vi har nåtts av beskedet att Olle Nord hastigt har avlidit. Olle var under sin tid som lokalpolitiker i Bergs kommun en av de mest engagerade och drivande i SmåKoms utveckling. Vi som var med under den perioden minns Olles hängivenhet för att hitta lösningar för landsbygdens många utmaningar. Olle var alltid i högsta grad [...]

Möte med minister Eriksson om bostäder och bredband

23 januari, 2017

I torsdags, den 19 januari, var det dags för SmåKom att möta bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Vi diskuterade regeringens i december uppdaterade bredbandsstrategi. Rubriken är ”Helt uppkopplat 2025”, då ambitionen är att alla i Sverige ska ha tillgång till någon typ av Internetförbindelse. Regeringen kommer under mandatperioden att satsa ytterligare medel att komma närmare [...]

75 förslag från den parlamentariska landsbygdskommittén

4 januari, 2017

Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande presenterat  I dag överlämnade den parlamentariska landsbygdskommittén sitt slutbetänkande För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1). Kommittén tillsattes i juni 2015 med uppdrag att ta fram en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Utöver ordföranden Johan Persson har kommittén haft 11 ledamöter vilket har inneburit [...]

Nyhetsbrev

21 december, 2016

Nu finns det ett nytt nyhetsbrev. Om du inte har fått det, eller prenumererar kan du läsa det här nedan. NYHETSBREV Vill du också få brevet direkt i din brevlåda? Fyll i din epostadress under prenumerera längs ner på den här sidan.

Vi ses i Arvidsjaur!

17 december, 2016

Nu är platsen för nästa stämma och rikskonferens bestämd: Hotell Laponia i Arvidsjaur 26-28 april 2017.  Vid styrelsemötet i december skissades programmet. Vi planerar programpunkter om regionalpolitik, bostäder och ekonomi. Förhoppningsvis får vi besök från bland annat regeringen och vårt grannland Norge.  SmåKoms kansli undersöker flygförbindelser och resemöjligheter. Mera information kommer efter SmåKoms styrelsemöte i [...]

 
69

Antal medlemmar 2016

SmåKom växer och blir fler. Vill din kommun också bli medlem. Kontakta vårt sekretariat.