SmåKom Nyheter!

 

Nyhetsbrev

augusti 31, 2015

Fick du inte vårt nyhetsbrev? Då kan du läsa det här: Nyhetsbrev Vill du få det i din mail, kan du registrera dig längst ner på denna sidan.

Stöd till servicelösningar

augusti 18, 2015

SmåKom deltar i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för service. Vid vårt möte nyligen presenterade Camilla Jägerhem från Tillväxtverket de möjligheter till stöd som finns genom EU:s innevarande stödperiod 2014-2020. Mera information finns på verkets hemsida: här!

Små kommuners utmaningar

juli 21, 2015

Dagens Nyheter skriver den 21 juli om de utmaningar som små kommuner möter idag. En utredning är på gång om den administrativa indelningen iav Sverige, skriver DN vidare, med hänvisning till civilminister Shekarabi Läs hela artikeln här:  http://www.dn.se/nyheter/oron-vaxer-over-klyftorna-mellan-sma-och-stora-orter/

Stängda banker – inte bara i Grekland

juli 16, 2015

SmåKoms debattartikel om finansieringsläget på den svenska landsbygden publicerades igår i Svenska Dagbladets webbversion.  Läs hela artikeln här via länk till DN: På landsbygden är det som i Grekland eller här i en pdf Debatt Bank 13 juli 15

Nytt förslag till kommunallag – yttrande på gång

juli 14, 2015

SmåKoms styrelse kommer i god tid före remisstidens utgång – den 30 oktober – att ta ställning till utredningen ”En kommunallag för framtiden”, SOU 2015:24.  Förslaget till yttrande kommer att skickas ut till medlemskommunerna och även läggas ut på webben. En lagteknisk översyn görs, som också innefattar en språklig modernisering.  Så här sammanfattas förslaget av [...]

Sommarbrev

juni 30, 2015

Nu finns det senaste nyhetsbrevet ute. Du kan läsa det här nedan. Sommarbrev.

Regeringen tillsätter kommitté för landsbygden

juni 29, 2015

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har tagit initiativ till en parlamentarisk kommitté för landsbygden:  ”En parlamentarisk kommitté ska lämna förslag på en sammanhållen politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Kommittén ska belysa utvecklingen och framtida utmaningar och möjligheter för olika typer av landsbygder. Ny politik som skapar förutsättningar för tillväxt, företagande, sysselsättning och boende på [...]

Välkommen, Färgelanda kommun!

juni 15, 2015

SmåKoms styrelse godkände i förra veckan Färgelanda kommuns ansökan om medlemskap i SmåKom. Vi är nu 67 medlemskommuner.  Det är glädjande att vår organisation växer. Ju större vi blir, desto större genomslag får vi hos de nationella organ där vi utövar påverkan  för att värna små kommuners intressen. Genom fler medlemmar får vi också bättre [...]

Möte på ministernivå

juni 9, 2015

En SmåKom-delegation under ledning av ordförande Peter Lindroth mötte den 8 juni civilminister Ardalan Shekarabi med stab på regeringskansliet i Stockholm. Övriga deltagare från SmåKoms sida var vice ordförande Eva Johansson och styrelseledamöterna Sven-Åke Draxten och Hans Jildesten. Därutöver fanns fyra ordförande för kommunstyrelser på plats: Tomas Mörtsell, Storumans kommun, Yoomi Renström, Ovanåkers kommun, Arne [...]

 
67

Antal medlemmar 2015

SmåKom växer och blir fler. Vill din kommun också bli medlem. Kontakta vårt sekretariat.