SmåKom Nyheter!

 

Landsbygen snuvas på förbifarande fiber

maj 23, 2015

Utbyggnaden av fiberkabel för bredband pågår för fullt i Sverige. Just nu  lägger TeliaSonera genom Skanova fiber mellan Örebro och Luleå.  Bybor längs vägen tycker att det är anmärkningsvärt att fiber dras utanför byn utan att det finns möjlighet för dem att ansluta sig. I vissa byar har Telia börjat nedmontering av koppartråd för telefoni [...]

Aktuella frågor i småländska småkommuner

maj 11, 2015

Under några dagar i maj var vi, SmåKoms vice ordförande Eva Johansson och sekreterare Hilkka Eskelinen, på resa i Småland. Vi besökte Uppvidinge, Högsby, Torsås och Emmaboda kommuner. Vi träffade i samtliga kommuner kommunstyrelsens ordförande, och i övrigt kommunens ledningar i olika konstellationer. Syftet för SmåKom är att genom en dialog få information om vad [...]

Vattenförslag utan förankring och finansiering

maj 10, 2015

SmåKom har yttrat sig över Vattenmyndigheternas förslag till förvaltningsplan för åren 2015-2021. Tyvärr brister både processen och förslagen, anser vi. Vattenmyndigheterna kan besluta utan möjlighet för någon att överklaga, och utan att politiken är involverad. De förslag som presenteras saknar förslag till finansiering. Förslagen leder till konsekvenser som inte kan överblickas, bedömer vi. Läs hela [...]

Nyhetsbrev april

april 30, 2015

Nu finns SmåKoms senaste nyhetsbrev ute. Fick du inte det så kan du läsa det här. Vill du också prenumerera kan du fylla i anmälan längst ner på sidan. SmåKoms Nyhetsbrev.

Trafikverket backar om centralisering

april 29, 2015

Ånge får behålla sin trafikledningsfunktion och 50 arbetsplatser bli kvar i kommunen. Det blir resultatet, när Trafikverket nu backar från sitt förslag om att centralisera funktionen från åtta platser till de tre storstäderna samt Gävle. Verket har lyssnat på synpunkter från remissinstanserna. SmåKom skrev bland annat: ”SmåKom ser det som att en stor del av [...]

SmåKoms nyvalda styrelse

april 26, 2015

På årsmötet den 22 april 2015 återvaldes Peter Lindroth från Karlsborgs kommun till SmåKoms ordförande. Till vice ordförande valdes Eva Johansson från Svenljunga kommun. Ett arbetsutskott valdes, där utöver ordförande och vice ordförande också Ann-Sofie Alm ingår. På bilden nedan syns från höger: Hans Jildesten, Storfors kommun, Anders Ljung, Kinda kommun, Eva Johansson, Svenljunga kommun, Sven-Åke [...]

SmåKoms bostadspolitiska program

april 14, 2015

Styrelsen har fastställt ett reviderat bostadspolitiskt program, där en sammanhållen och helhetsinriktad bostadspolitik efterfrågas. Hela programmet kan läsas här:Boprogram april 2015

Nyhetsbrev mars

april 1, 2015

Fick du inte vårt nyhetsbrev? Då kan du läsa det här. Nyhetsbrev

Stöd till betaltjänser – yttrande

april 1, 2015

Styrelsen yttrade sig vid sammanträdet i mars 2015 om förslag till föreskrifter för stödet till betaltjänster. Hela yttrandet kan läsas här. Yttr PTS betaltj mars 2015 slutlig

 
66

Antal medlemmar 2015

SmåKom växer och blir fler. Vill din kommun också bli medlem. Kontakta vårt sekretariat.