SmåKoms årsstämma den 20-22 april 2016

Bästa medlemmar och sympatisörer! Vi hoppas att få möta er på höstmötet den 19-20 november, och därefter till våren:  

Datum för 2016 års årsstämma och rikskonferens har fastställts till onsdagen den 20 april  kl 15 - fredagen den 22 april kl 12.00. 

Vi börjar med eftermiddagskaffe/te och avslutar med lunch. Vi återkommer till plats för evenemanget inom kort, när det är avtalat och klart. 

SmåKom Nyheter!

 

Höstmötet: Debatt om utveckling och statsbidrag

26 november, 2015

SmåKoms höstmöte genomfördes som planerat den 19-20 november i Stockholm. Ett 60-tal deltagare från 33 kommuner möttes för at lyssna till föredrag om EU-migranter, SÄPO:s verksamhet och ekonomi. Dessutom avhandlades interna frågor, som budget och verksamhetsplan.   Dokumentation från föredragshållarna finns under flik Höstmöte 2015. Eller klicka här! Två debattartiklar antogs av mötet. De handlar [...]

Nyhetsbrev

5 november, 2015

Nu finns SmåKoms senaste nyhetsbrev ute. Fick du inte det så kan du läsa det här. Vill du också prenumerera kan du fylla i anmälan längst ner på sidan. SmåKoms Nyhetsbrev.

Besök hos Folkpartiet och Socialdemokraterna

4 november, 2015

Den 3 november var det dags för SmåKoms besök i riksdagen hos Folkpartiet och Socialdemokraterna.  Våra fyra anmälda frågor handlade om landsbygdsutveckling, den landsbygdspolitiska parlamentariska kommittén, migration och integration samt statsbidrag. Jordbruksverkets beslut om att undanta fem områden från deltagande i lokalt ledd utveckling förvånar också riksdagsledamöterna. Den så kallade Leader-metoden ingår som en del [...]

Akuta behov av regelförändringar

28 oktober, 2015

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, pekar på behovet av akuta regelförändringar med anledning av flyktingsituationen.  SmåKom håller med om att situationen är otillfredsställande. Människor hamnar i sysslolöshet och lång väntan på besked från myndigheter. Det beror på våra många gånger stelbenta regelverk. Vi måste kunna frångå vissa formkrav för att underlätta en snabb integration. Det [...]

Debatt om digitalisering som dröjer

22 oktober, 2015

SKL svarar på en debattartikel i Dagens Nyheter. Det handlar om digitaliseringens möjligheter och hinder.  Bland annat skriver Per Mosseby och Bettina Kashefi att staten behöver ta ett tydligt, övergripande ansvar i frågan. Läs hela artikeln nedan:  http://skl.se/tjanster/press/debattartiklar/debattartiklar2015/offentligsektorslaparefterinomdigitaliseringen.7236.html

Höstbesök i Mellansverige

12 oktober, 2015

Under några dagar i oktober besökte vi fyra kommuner i Hälsingland-Dalarna: Ovanåker, Älvdalen, Orsa och Rättvik. Vi träffade kommunernas ledningar och diskussionerna rörde sig om utveckling, såsom invandring, investeringar och infrastruktur. Också utmaningar finns, exempelvis integration, ekonomi och oklarheter i nationella regelverk. Gemensamma synpunkter var exempelvis de ändrade bestämmelserna för stöd till bredbandsinfrastruktur, där Jordbruksverket [...]

SmåKoms ordförande i Vetenskapsradion Forum

12 oktober, 2015

Den 12 oktober 2015 sände Vetenskapsradion Forum ett radioprogram om små kommuner. En halvtimmeslång sändning i P1, där SmåKoms ordförande Peter Lindroth pratade om både Karlsborgs kommun och små kommuner i allmänhet. Hörvärt!  Länk: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=1302

Lokal utveckling – men inte i alla kommuner

12 oktober, 2015

SmåKoms ordförande och vice ordförande har publicerat en debattartikel om Lokalt ledd utveckling enligt Leader-metoden. Anledningen är att Jordbruksverket i sin bedömning av Leader-områden lämnat fem inkomna strategier utan budget och därmed utan möjlighet att bilda Leader-område.  Det betyder att 31 kommuner inte är med i det kommande Leader-arbetet. Läs inlägget nedan:  Debatt LLU 151001 [...]

Lokal utveckling – men inte i alla kommuner

5 oktober, 2015

SmåKoms ordförande och vice ordförande har publicerat en debattartikel om Lokalt ledd utveckling enligt Leader-metoden. Anledningen är att Jordbruksverket i sin bedömning av Leader-områden lämnat fem inkomna strategier utan budget och därmed utan möjlighet att bilda Leader-område.  Det betyder att 31 kommuner inte är med i det kommande Leader-arbetet. Läs inlägget nedan:  Debatt LLU 151001 [...]

 
68

Antal medlemmar 2015

SmåKom växer och blir fler. Vill din kommun också bli medlem. Kontakta vårt sekretariat.