SmåKom Nyheter!

 

Sommarbrev

juni 30, 2015

Nu finns det senaste nyhetsbrevet ute. Du kan läsa det här nedan. Sommarbrev.

Regeringen tillsätter kommitté för landsbygden

juni 29, 2015

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har tagit initiativ till en parlamentarisk kommitté för landsbygden:  ”En parlamentarisk kommitté ska lämna förslag på en sammanhållen politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Kommittén ska belysa utvecklingen och framtida utmaningar och möjligheter för olika typer av landsbygder. Ny politik som skapar förutsättningar för tillväxt, företagande, sysselsättning och boende på [...]

Välkommen, Färgelanda kommun!

juni 15, 2015

SmåKoms styrelse godkände i förra veckan Färgelanda kommuns ansökan om medlemskap i SmåKom. Vi är nu 67 medlemskommuner.  Det är glädjande att vår organisation växer. Ju större vi blir, desto större genomslag får vi hos de nationella organ där vi utövar påverkan  för att värna små kommuners intressen. Genom fler medlemmar får vi också bättre [...]

Möte på ministernivå

juni 9, 2015

En SmåKom-delegation under ledning av ordförande Peter Lindroth mötte den 8 juni civilminister Ardalan Shekarabi med stab på regeringskansliet i Stockholm. Övriga deltagare från SmåKoms sida var vice ordförande Eva Johansson och styrelseledamöterna Sven-Åke Draxten och Hans Jildesten. Därutöver fanns fyra ordförande för kommunstyrelser på plats: Tomas Mörtsell, Storumans kommun, Yoomi Renström, Ovanåkers kommun, Arne [...]

Nyhetsbrev Juni

juni 7, 2015

I nyhetsbrevet har vi samlat några av den senaste tidens nyheter, aktuella för SmåKom. Via länkarna finns exempelvis de senaste yttrandena, och annan information,  God läsning!  Fick du inte vårt nyhetsbrev kan du läsa det här. Du kan också prenumerera på det genom att fylla i din e-postadress längst ner på den här sidan.

Landsbygen snuvas på förbifarande fiber

maj 23, 2015

Utbyggnaden av fiberkabel för bredband pågår för fullt i Sverige. Just nu  lägger TeliaSonera genom Skanova fiber mellan Örebro och Luleå.  Bybor längs vägen tycker att det är anmärkningsvärt att fiber dras utanför byn utan att det finns möjlighet för dem att ansluta sig. I vissa byar har Telia börjat nedmontering av koppartråd för telefoni [...]

Aktuella frågor i småländska småkommuner

maj 11, 2015

Under några dagar i maj var vi, SmåKoms vice ordförande Eva Johansson och sekreterare Hilkka Eskelinen, på resa i Småland. Vi besökte Uppvidinge, Högsby, Torsås och Emmaboda kommuner. Vi träffade i samtliga kommuner kommunstyrelsens ordförande, och i övrigt kommunens ledningar i olika konstellationer. Syftet för SmåKom är att genom en dialog få information om vad [...]

Vattenförslag utan förankring och finansiering

maj 10, 2015

SmåKom har yttrat sig över Vattenmyndigheternas förslag till förvaltningsplan för åren 2015-2021. Tyvärr brister både processen och förslagen, anser vi. Vattenmyndigheterna kan besluta utan möjlighet för någon att överklaga, och utan att politiken är involverad. De förslag som presenteras saknar förslag till finansiering. Förslagen leder till konsekvenser som inte kan överblickas, bedömer vi. Läs hela [...]

Nyhetsbrev april

april 30, 2015

Nu finns SmåKoms senaste nyhetsbrev ute. Fick du inte det så kan du läsa det här. Vill du också prenumerera kan du fylla i anmälan längst ner på sidan. SmåKoms Nyhetsbrev.

Trafikverket backar om centralisering

april 29, 2015

Ånge får behålla sin trafikledningsfunktion och 50 arbetsplatser bli kvar i kommunen. Det blir resultatet, när Trafikverket nu backar från sitt förslag om att centralisera funktionen från åtta platser till de tre storstäderna samt Gävle. Verket har lyssnat på synpunkter från remissinstanserna. SmåKom skrev bland annat: ”SmåKom ser det som att en stor del av [...]

 
67

Antal medlemmar 2015

SmåKom växer och blir fler. Vill din kommun också bli medlem. Kontakta vårt sekretariat.