SmåKom Nyheter!

 

Presentationer från Rikskonferensen i Borgholm

Läs mer

Kommande utrednings mål inte färre kommuner

19 maj, 2016

I Dagens Samhälle av idag hävdas att civilminister Ardalan Shekarabi vill ha färre kommuner. Detta är fel, säger regeringskansliet. Ett klargörande har därför skickats ut från regeringskansliet. Det kan läsas via länken:  http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/05/klargorande-med-anledning-av-kommande-kommunstrukturutredning/

Besöksmål i maj: Habo och Grums kommuner

11 maj, 2016

I strålande vårsol anlände SmåKoms sekreterare till Habo kommun den 2 maj. Kommunen mötte upp med kommunstyrelsen ordförande David Svensson, 1 vice ordförande Thomas Werthen, 2 vice orförande Hans Jarstig och kommunchef Jan Sundman. Habo kommun intar en särställning bland SmåKoms medlemskommuner, i positiv bemärkelse. Avstånden är korta och det är nära till Jönköping. Habo [...]

Nyhetsbrev april

27 april, 2016

Här kan du läsa vårt nyhetsbrev. Vill du hellre få det direkt i brevlådan, kan du prenumerera på det. Registrera dig längs ner på den här sidan.

SmåKoms stämma den 20 april: Peter Lindroth omvald som ordförande

26 april, 2016

Rikskonferensen på Strand hotell i Borgholm började som traditionen bjuder med SmåKoms årsstämma på onsdagen den 20 april. 36 medlemskommuner fanns på plats. Under de sedvanliga stämmoförhandlingarna omvaldes Peter Lindroth till styrelsens ordförande för ytterligare ett år. Han har nu haft förtroendet att leda SmåKom under tio år. Eva Johansson, Svenljunga kommun, som varit vice [...]

Civilministern hos SmåKom: lättnader i LOU?

25 april, 2016

SmåKoms rikskonferens ägde rum på Strand hotell i Borgholm den 20-22 april. Programmet handlade om bredband och digitalisering, service och tillgänglighet samt upphandling och kommuners utveckling både i Sverige och i Norden. Medlemmar från 37 kommuner var närvarande, sammanlagt ett 70-tal personer. Programmet avslutades på fredagen med ett besök av civilminister Ardalan Shekarabi. Ministern pratade [...]

Yttrande över SOU 2016:1 – Statens bredbandsinfrastruktur som resurs

22 april, 2016

Sammanfattning • SmåKom föreslår att en heltäckande fiberutbyggnad inklusive accesnät prioriteras i statsbudgeten genom att förslagsvis tio miljarder kronor avsätts per år under fem år. Medlen tas lämpligen genom omprioritering av infrastrukturbudgeten. • SmåKom föreslår att Post- och Telestyrelsen (PTS) utan dröjsmål får ett tidsbestämt uppdrag att kartlägga fiberkabeltillgången i Sverige, och att alla som [...]

Infrastruktur och integration – aktuella frågor med riksdagen

8 april, 2016

Småkom – med ordförande Peter och vice ordförande Eva i spetsen – har haft två intensiva dagar i riksdagen, då vi mötte sex av partierna under två dagar i april. Vi diskuterade bland annat infrastruktur och dess finansiering i bred bemärkelse. En tveksamhet råder hos många om den planerade satsningen på höghastighetståg, och den ”Sverigeförhandling” [...]

Nyhetsbrev april

2 april, 2016

Här kan du läsa SmåKoms senaste nyhetsbrev. Du kan också prenumerera på det genom att anmäla din espostadress längst ner på den här sidan. Nyhetsbrev

Styrning över statlig fiber bristfällig

1 april, 2016

SmåKoms styrelse har yttrat sig över utredningen SOU 2016:1, Statens bredbandsinfrastruktur som resurs. Utredningen slår fast att styrning saknas från statens sida. Oklarhet råder också om omfattningen av statlig fiber, och i vissa fall om var den finns och hur den utnyttjas. SmåKom föreslår därför att – en heltäckande fiberutbyggnad inklusive accesnät prioriteras i statsbudgeten [...]

Statskontoret manar staten: tänk först – lokalisera sedan

31 mars, 2016

Myndigheterna ska i huvudsak själva bestämma hur och var de ska lokalisera sina verksamheter och göra det effektivt och ekonomiskt – men också ta hänsyn till regional tillväxt. Det anser Statskontoret i en rapport till regeringen om statliga myndigheters lokalisering. Statskontorets rapport kom samma dag som den riksdagsförankrade Landsbygdskommittén presenterade sitt delbetänkande med krav på [...]

 
68

Antal medlemmar 2016

SmåKom växer och blir fler. Vill din kommun också bli medlem. Kontakta vårt sekretariat.