SmåKom Nyheter!

 

SmåKoms höstmöte den 24-25 november 2016 i
Barkarby - Stockholm

SmåKoms höstmöte för medlemmar äger i år rum på Wärdshuset Lasse Maja, Barkarby torg 2-5, 177 46 Järfälla. Tid: Torsdagen den 24 november kl 12- fredagen den 25 november kl 12.
Vi satsar på ett matnyttigt program med företrädare från kommun- till regeringsnivå. Också våra interna frågor som budget och verksamhetsplan behandlas.

Notera tiden. Anmälan görs via knappen nedan.

Styrelsen tar ställning till postutredning

20 oktober, 2016

Småkoms styrelse möts den 28 oktober på SKL i Stockholm.  Förslag till budget och verksamhetsplan för nästa år ska tas, för att  sedan presenteras och beslutas på höstmötet för medlemmar den 24-25 november.  Ett yttrande planeras tas om slutbetänkandet om postens verksamhet, ”Till sista utposten”.  Vi återkommer till den.  SKL:s medarbetare kommer att medverka med [...]

Helhetsgrepp om digitalisering saknas i Sverige

11 oktober, 2016

Sverige har inte tagit ett tillräckligt kraftigt helhetsgrepp om digitaliseringsfrågan på statlig nivå, skriver Tomas Mörtsell, Storumans kommun,  på SvD Debatt. I Norge uppför staten master över hela landet för att säkra en teleinfrastruktur och minska utbyggnadsproblem, skriver han bland annat. Hela artikeln och repliker återfinns här nedan. http://www.svd.se/det-maste-ga-att-ringa-i-glesbygden http://www.svd.se/stoppa-inte-utbyggnaden-av-mobilt-bredband/om/debatt http://www.svd.se/msb-glesbygden-tjanar-pa-var-losning/om/debatt

Framtidssäker bredbandsinfrastruktur tema på PTS-möte

4 oktober, 2016

Fredagen den 30 september hade Post-och telestyrelsen, PTS, kallat bland annat SmåKom till möte under teman hur vi säkrar en utbyggnad av bredbandsinfrastrukturen. Utöver vår organisation fanns representanter på plats för AC-net, Hela Sveriges ska leva, Tillväxtverket, Länsstyrelsen i Dalarna och Västra Götalandsregionen. Från SmåKoms sida framfördes att det är en resursfråga. Vi har föreslagit [...]

Nyhetsbrev 28 september

28 september, 2016

Fick du inte vårt nyhetsbrev? Då kan du läsa det här! http://gantrack6.com/t/pm/1147171470767/  

Styrelse i Norge för utvecklingsinspiration

17 september, 2016

I slutet av augusti var SmåKoms styrelse i Norge för att lära om hur den nationella poltiken rörande landsbygden fungerar.  På programmet stod ett besök på Husbanken, som är ett statligt komplement till marknaden för att finansiera bostäder.  Vi besökte också Sörums kommun med 17 000 invånare.Vi fick en god inblick i hur det fungerar [...]

Nedskrivning av värdet på nya hus hindrar byggande

16 september, 2016

Den 16 september 2016 diskuteras frågan om revisorers värdering av nybyggda hus. Revisorerna anser att husen ska värderas efter ”marknadsvärdet”. Detta är problematiskt på mindre orter där ”marknadsvärdet”  understiger byggnadsvärdet, enligt den tolkning som görs. Förfarandet orsakar ett stort underskott i kommunernas räkenskaper.  Fastighetsekonomen Hans Lind anser att nedskrivningar inte behövs, så länge man kan [...]

Pris och kvalitet för digitala tjänster på landsbygden

1 september, 2016

Bostadsminister Peter Eriksson och TeliaSoneras ansvarige Ove Alm diskuterade den 31 augusti Telias nedmontering av koppanätet och framtida digitalisering av lands- och glesbygd i programmet Plånboken i Sveriges Radio. Lyssna till programmet via länken nedan: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2778&artikel=650660

Nyhetsbrev

30 augusti, 2016

Här kan du läsa SmåKoms senaste nyhetsbrev. http://gantrack3.com/t/v/2_NTEwMzQwMjUwMzI=/ Du kan prenumerera på vårt nyhesbrev genom att anmäla dig längst ner på den här sidan.

Postutredningen föreslår försämringar för landsbygden

29 augusti, 2016

SmåKoms styrelse har yttrat sig över utredningen SOU 2016:27, Som ett brev på posten. Huvudförslaget – en slopad övernattsdistribution – drabbar företag och privatpersoner i Sverige. 80 procent av posten kommer även fortsättningsvis att delas ut dagen efter, men som vanligt kommer försämringen att ske i de områden som ligger långt från postens sorteringsanläggningar.  Vi avstyrker förslaget och föreslår [...]

 
69

Antal medlemmar 2016

SmåKom växer och blir fler. Vill din kommun också bli medlem. Kontakta vårt sekretariat.