SmåKom Nyheter!

 

Nyhetsbrevet

1 december, 2016

Nu finns det ett nytt nyhetsbrev. Om du inte har fått det, eller prenumererar kan du läsa det här nedan. NYHETSBREV Vill du också få brevet direkt i din brevlåda? Fyll i din epostadress under prenumerera längs ner på den här sidan.  

SABO utvecklar Kombohus-konceptet

17 november, 2016

I veckan träffade SmåKom SABO:s nye vd Anders Nordstrand för ett samtal om bostadsläget i Sverige. SABO:s medlemmar utgörs av de flesta kommunala bostadsbolagen, vilket gör organisationen till en viktig part i kommunernas bostadsplanering.  Diskussionerna rörde sig om hur byggläget ser ut och hur vi kan bygga ekonomiskt och bra. SABO:s Kombohus-koncept har använts av [...]

Justitieminister Morgan Johansson till höstmötet

15 november, 2016

Det är nu klart att justitieminister Morgan Johansson kommer till SmåKoms höstmöte på torsdagen den 24 november. Han kommer att tala om regeringens arbete med migration. En frågestund följer. Hela programmet för höstmötet finns här Höstmöte 2016

Nyhetsbrev November

2 november, 2016

Nu finns det ett nyhetsbrev ute för läsning.  Du kan anmäla dig längst ner på denna sidan så får du det automatiskt i din inkorg. Senaste nyhetsbrevet kan du läsa här

Femdagars utdelning för post huvudregel

1 november, 2016

Vid styrelsemötet den 28 oktober 2016 antogs ett yttrande över slutbetänkandet ”Till sista utposten”, SOU 2016:54. Sammanfattning: – SmåKom anser att eventuella föreskrifter för under vilka omständigheter undantag får göras från femdagarsregeln om utdelning av post, inte får innebära en försämring för lands-och glesbygd jämfört med förhållandena idag. Utgångspunkten måste vara att likvärdig samhällsomfattande postservice [...]

Styrelsen tar ställning till postutredning

20 oktober, 2016

Småkoms styrelse möts den 28 oktober på SKL i Stockholm.  Förslag till budget och verksamhetsplan för nästa år ska tas, för att  sedan presenteras och beslutas på höstmötet för medlemmar den 24-25 november.  Ett yttrande planeras tas om slutbetänkandet om postens verksamhet, ”Till sista utposten”.  Vi återkommer till den.  SKL:s medarbetare kommer att medverka med [...]

Helhetsgrepp om digitalisering saknas i Sverige

11 oktober, 2016

Sverige har inte tagit ett tillräckligt kraftigt helhetsgrepp om digitaliseringsfrågan på statlig nivå, skriver Tomas Mörtsell, Storumans kommun,  på SvD Debatt. I Norge uppför staten master över hela landet för att säkra en teleinfrastruktur och minska utbyggnadsproblem, skriver han bland annat. Hela artikeln och repliker återfinns här nedan. http://www.svd.se/det-maste-ga-att-ringa-i-glesbygden http://www.svd.se/stoppa-inte-utbyggnaden-av-mobilt-bredband/om/debatt http://www.svd.se/msb-glesbygden-tjanar-pa-var-losning/om/debatt

Framtidssäker bredbandsinfrastruktur tema på PTS-möte

4 oktober, 2016

Fredagen den 30 september hade Post-och telestyrelsen, PTS, kallat bland annat SmåKom till möte under teman hur vi säkrar en utbyggnad av bredbandsinfrastrukturen. Utöver vår organisation fanns representanter på plats för AC-net, Hela Sveriges ska leva, Tillväxtverket, Länsstyrelsen i Dalarna och Västra Götalandsregionen. Från SmåKoms sida framfördes att det är en resursfråga. Vi har föreslagit [...]

 
69

Antal medlemmar 2016

SmåKom växer och blir fler. Vill din kommun också bli medlem. Kontakta vårt sekretariat.