De små kommunernas samverkan
SmåKoms konferens 25-27 april Avslutad.

1,2 miljarder kr till landsbygden i höstbudgeten

Idag (den 7 september släppte regeringen nyheten om prioriteringar för landsbygden i höstens budgetförslag. Drygt 1,2 miljarder kr föreslås satsas på servicekontor, gröna jobb, företagande, utbildning och infrastruktur.
Läs regeringens promemoria här:

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/boende-och-byggande/