De små kommunernas samverkan
Nästa styrelsemöte i Karlsborg 16-17 augusti.

Bilder

Rikt program på SmåKoms rikskonferens

SmåKom höll den 25-27 april rikskonferens på High Chaparral i Gnosjö kommun. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar vid konferensens början, avhandlades ämnen som kommuners kapacitet att möta samhällsutvecklingen, integration av nya svenskar och kommunal ekonomi. Vid årsmötet omvaldes Peter Lindroth, Karlsborgs kommun, till ordförande i SmåKoms styrelse. Övriga styrelseledamöter är Ann-Sofie Alm, Munkedals kommun, Ingrid Hugosson, Uppvidinge…

Läs mer

Hur går det med landsbygdsproppen?

Det var huvudfrågan när SmåKom mötte riksdagens partier den 6-8 mars. Efter signalerna om att Alliansen hoppat av förhandlingarna, har oron varit stor hos våra medlemmar om att det inte blir något resultat av utredningen ”För Sveriges landsbygder”.  Betänkandet redovisades den 4 januari 2017, och många av de 75 förslagen som presenterades av en enig…

Läs mer

Aktuella frågor i småländska småkommuner

Under några dagar i maj var vi, SmåKoms vice ordförande Eva Johansson och sekreterare Hilkka Eskelinen, på resa i Småland. Vi besökte Uppvidinge, Högsby, Torsås och Emmaboda kommuner. Vi träffade i samtliga kommuner kommunstyrelsens ordförande, och i övrigt kommunens ledningar i olika konstellationer. Syftet för SmåKom är att genom en dialog få information om vad…

Läs mer

Attraktionskraft Sverige i Karlsborg

En blåsig måndag i mars mötte SmåKoms ordförande och sekreterare de ansvariga för regeringens satsning Attraktionskraft Sverige. Ingrid Eriksson och Charlotta Serning från Näringsdepartementet kom till Karlsborg för en intervju med SmåKom, som varit samverkanspart i satsningen. Attraktionskraft Sverige har pågått i ett par år och är nu på väg att avrundas. Satsningen har haft…

Läs mer

SmåKom i samspråk med riksdagen

Under några höstdagar i slutet av oktober mötte SmåKoms arbetsutskott fem av riksdagens åtta partier i Stockholm. Ett 20-tal riksdagsledamöter från sd, c, fp, kd och mp mötte upp för samtal kring aktuella och angelägna frågor. Vi konstaterade att bostadsbrist är en fråga för nästan alla små kommuner. Det är ett i högsta grad nationellt…

Läs mer