De små kommunernas samverkan
Nästa styrelsemöte i Karlsborg 16-17 augusti.

Bredband

Sök digitaliseringsstöd!

Små företag ges nu möjligheten att ansöka om digitaliseringsstöd i 18 regioner. Sammanlagt handlar det om 35 miljoner kronor som kan användas till att ta in extra kompetens för att utveckla företag. Läs mera nedan: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/02/foretag-kan-soka-digitaliseringsstod/

Läs mer

Ubyggnaden av bredband måste samordnas

Skinnskattebergs kommunstyrelseordförande Carina Sandor skriver en insiktsfull artikel om behovet att nationellt samordna utbyggnaden av bredband i Sverige. Läs hela artikeln i Dagens Samhälle: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/utbyggnaden-av-bredband-maste-samordnas-25549Vänliga

Läs mer

Fantastisk fiberutbyggnad på Gotland

Under landsbygdsriksdagen i Visby anordnades bland annat en ”fiberresa”, där vi fick information om utbyggnaden av snabbt bredband genom fiber på Gotland.  Flertalet aktörer har varit involverade, vilket syns av bifogade kartbild.  Det avgörande för utbyggnaden har dock varit, att Girlands region och länsstyrelsen på Gotland samverkat och arbetat systematiskt med fiberföreningar över hela ön.…

Läs mer

Styrelsen: Verksamhetsplan och bredbandsdebatt

Årets sista styrelsemöte ägde rum i Stockholm den 10-11 december. Styrelsen fastställde prioriterade frågor – verksamhetsplanen för 2016, som utarbetades på höstmötet. Hela verksamhetsplanen kan läsas här.. En debattartikel om bredband antogs. Styrelsen sammanträder nästa gång den 11-12 februari 2016. Bredband 14 dec 2015

Läs mer

Bredband måste prioriteras

SKL:s ordförande Anders  Knape skriver om bredband och landsbygdsutveckling i nedanstående artikel. Viktiga synpunkter som SmåKom instämmer i. http://www.skl.se/press/debattartiklar/viktigt-att-ge-bredband-fortsatt-hog-prioritet

Läs mer

Tydligare information om mobiltäckning

Konsumentverket och Post- och Telestyrelsen (PTS) får i uppdrag att föreslå hur operatörernas information till konsumenterna om mobiltäckning och mobiltelefoners mottagaregenskaper kan bli tydliga. Läs mera: http://www.regeringen.se/sb/d/17651/a/221174

Läs mer

Svar från Telia angående nödrop av mobil täckning

Kommunchef Anders Andersson i Strömsunds kommun har fått svar på sitt nödrop som SmåKom tidigare informerat om, med stora brister i mobiltäckning och Internet i Strömsunds kommun: ”Hej Anders, Jag ska kontrollera om det är något vi kan göra omedelbart och kortsiktigt för att förbättra situationen då jag inte heller är nöjd om vi inte…

Läs mer