De små kommunernas samverkan
Nästa styrelsemöte i Karlsborg 16-17 augusti.

Medlemmar

Tre Norrlandskommuner på besökskartan

Arvidsjaur, Norsjö och Malå besöktes efter midsommar. Vi – ordförande Peter och sekreterare Hilkka – träffade de tre ordförandena i kommunstyrelserna, tre kommunchefer och ytterligare några tjänstemän och politiker från kommunerna. Kommunerna, som vardera har ett invånarantal på ca 6 500 (Arvidsjaur), ca 4 200 (Norsjö) och ca 3 100 (Malå), samverkar mycket med varandra…

Läs mer

Lekebergs kommun expanderar

Den 3 juni var det dags för SmåKom att besöka Lekebergs kommun. Ordförande Peter Lindroth och sekreterare Hilkka Eskelinen träffade kommunledningen, som representerades av kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson, kommunstyrelsens andre vice ordförande Kjell Edlund och kommunchefen Ewa Lindberg. Lekebergs kommun bröt sig ur storkommunen Örebro år 1995, och är idag en expansiv kommun med ökande…

Läs mer

Besöksmål i maj: Habo och Grums kommuner

I strålande vårsol anlände SmåKoms sekreterare till Habo kommun den 2 maj. Kommunen mötte upp med kommunstyrelsen ordförande David Svensson, 1 vice ordförande Thomas Werthen, 2 vice orförande Hans Jarstig och kommunchef Jan Sundman. Habo kommun intar en särställning bland SmåKoms medlemskommuner, i positiv bemärkelse. Avstånden är korta och det är nära till Jönköping. Habo…

Läs mer

Välkommen, Färgelanda kommun!

SmåKoms styrelse godkände i förra veckan Färgelanda kommuns ansökan om medlemskap i SmåKom. Vi är nu 67 medlemskommuner.  Det är glädjande att vår organisation växer. Ju större vi blir, desto större genomslag får vi hos de nationella organ där vi utövar påverkan  för att värna små kommuners intressen. Genom fler medlemmar får vi också bättre…

Läs mer

Medlem nr 64 – Munkfors kommun

SmåKoms styrelse har glädjen att välkomna Munkfors kommun i Värmland som medlem. Beslut fattas på styrelsen den 4 juni. Här kan du läsa mer om Munkfors: http://www.munkfors.se/showpage.asp Många medlemmar ger tyngd och styrka.   Vill din kommun också bli medlem? Kontakta kansliet!  

Läs mer

Ann-Sofie Alm ny i styrelsen

Calill Ohlson, Askersunds kommun, avgick ur styrelsen vid SmåKoms stämma i Rättvik den 24 april. Ann-Sofie Alm från Munkedals kommun valdes in som ny ledamot. I övrigt omvaldes Peter Lindroth från Karlsborgs kommun till ordförande för ytterligare ett år. Jan Bohlin, Hagfors kommun, Kerstin Sjöström, Nordmalings kommun, omvaldes. Ett års manddattid återstår för Eva Johansson,…

Läs mer

Nya medlemmar – Malå och Sorsele kommuner

Gunilla Glasare, SKL, informerar.

Årets sista styrelsemöte hölls 11-12 december i Sveriges största kommun, Stockholm, med 880 008 invånare*) Styrelsen beslutade bland annat att som medlemmar i SmåKoms vänförening anta två av Sveriges mindre kommuner, Malå med 3 202*) invånare och Sorsele med 2 688*) invånare. I styrelsen behandlades vidare remissvar på Boverkets utredning om Bostadsförsörjningslagen. Synpunkterna ska lämnas…

Läs mer

Storfors kommun – medlem nummer 62!

Storfors kommun, Värmland, kommer att antas som medlem i SmåKom vid styrelsens möte i november. Därefter är det 62 aktiva kommuner i vår vänförening. Vi hälsar Storfors välkommen i arbetet för små kommuners fromma. Är Din kommun ännu inte medlem? Gå in under fliken Medlemmar för information om medlemskap.

Läs mer