De små kommunernas samverkan
Nästa styrelsemöte i Karlsborg 16-17 augusti.

Omvärlden

SmåKom i media i mars

Småkoms ordförande Peter Lindroth har intervjuats av Kommuninvests tidning Dialog. Den djuplodande intervjun kan läsas via länken: http://kommuninvest.se/intervjumedpeterl/ Tidningen Land uppmärksammade i sitt senaste nummer SmåKoms yttrande över utredningen ”För Sveriges landsbygder”. Se artikeln via länken nedan. http://land.se/landkoll/remissvaren-pa-ny-politik/#.WNvJU2On84o.facebook

Läs mer

Statens ersättning till kommunerna haltar

I vissa fall täcks inte kostnaderna för ensamkommande barn av de statliga schablonerna. Läs hela artikeln nedan: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/oeppna-hjaertan-hjaelper-inte-ensamma-flyktingbarn-10527

Läs mer

Studieresa till Finland

Den 28 augusti åker SmåKoms styrelse på några dagars studieresa till Finland. Vi besöker Finlands kommunförbund och den lilla kommunen Ingå utanför Helsingfors. På programmet står bland annat information om den pågående kommunreformen i Finland, den finländska skolans arbetssätt, systemet för bostadsfinansiering och strandskyddsfrågor. Ingå kommuns hemsida: http://www.inga.fi/hemsida/sv_FI/

Läs mer

Svar från Telia angående nödrop av mobil täckning

Kommunchef Anders Andersson i Strömsunds kommun har fått svar på sitt nödrop som SmåKom tidigare informerat om, med stora brister i mobiltäckning och Internet i Strömsunds kommun: ”Hej Anders, Jag ska kontrollera om det är något vi kan göra omedelbart och kortsiktigt för att förbättra situationen då jag inte heller är nöjd om vi inte…

Läs mer

Fortsatt fokus på modernare strandskydd

Nu är SmåKom med i referensgruppen för utvärdering av strandskyddet. Ett första möte hålls den 4 mars. Vi hoppas kunna påverka beslutsfattarna så att utvecklingen av strandnära lägen i små kommuner tar fart! Se länk: http://www.regeringen.se/sb/d/15767/a/206506

Läs mer

Små leverantörer svårfångade

Tidningen Land Lantbruk: Kommuner vill köpa lokal mat – men får inte svar från leverantörerna I Land Lantbruk nr 37/7 september finns en läsvärd artikel om offentlig upphandling. Där beskrivs svårigheterna för kommunerna att få svar från sina leverantörer när man vill upphandla mat lokalt.  Läs mera: http://www.lantbruk.com/lantbruk/svart-fa-sma-producenter-att-svara-pa-upphandling  

Läs mer