De små kommunernas samverkan
Nästa styrelsemöte i Karlsborg 16-17 augusti.

Uttalanden

Service och trygghet i hela landet – SmåKom i debatt

SmåKoms ordförande Peter Lindroth föreslår i sin debattartikel i Dagens Samhälle  hur det offentliga servicefrågan skulle kunna lösas i alla kommuner. Han föreslår vidare en tydligare styrning av bland andra polisen, för att öka tryggheten i Sverige. Hela debattartikeln kan läsas nedan: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/service-och-trygghet-i-hela-landet-dags-verkstad-22458

Läs mer

75 förslag från den parlamentariska landsbygdskommittén

Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande presenterat  I dag överlämnade den parlamentariska landsbygdskommittén sitt slutbetänkande För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1). Kommittén tillsattes i juni 2015 med uppdrag att ta fram en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Utöver ordföranden Johan Persson har kommittén haft 11 ledamöter vilket har inneburit…

Läs mer

Höstmötet: Debatt om utveckling och statsbidrag

SmåKoms höstmöte genomfördes som planerat den 19-20 november i Stockholm. Ett 60-tal deltagare från 33 kommuner möttes för at lyssna till föredrag om EU-migranter, SÄPO:s verksamhet och ekonomi. Dessutom avhandlades interna frågor, som budget och verksamhetsplan.   Dokumentation från föredragshållarna finns under flik Höstmöte 2015. Eller klicka här! Två debattartiklar antogs av mötet. De handlar…

Läs mer

Poliser i hela Sverige

SmåKoms höstmöte antog ett uttalande med anledning av en nya polisorganisationen, som planeras införas 2015. Greta Berg från SKL presenterade polisutredningen på ett intressant och upplysande sätt. SmåKoms medlemmar anser att det är bra att det blir en enhetlig polisorganisation. Det leder förhoppningsvis till en likvärdig polisverksamhet i hela landet. SmåKom ser också fram emot…

Läs mer

Effektivare bredbandsstöd – ny utredning

– Bredbandsstödet kan hanteras mer effektivt, säger utredaren Kristina Alsér som idag har överlämnat betänkandet Effektivare bredbandsstöd SOU 2013:47 till it-ministern. Det finns ett starkt lokalt engagemang i många delar av Sverige, men med bättre styrning och uppföljning får vi ännu mer bredband för pengarna. Läs mera via länken nedan http://www.regeringen.se/sb/d/17575/a/219096.

Läs mer

Från SmåKoms rikskonferens: integration ett tema

På SmåKoms rikskonferens i Rättvik antogs ett uttalande om integration. SmåKoms kommuner är positiva till att ta ett stort ansvar för asylmottagning och integration. Frågan är hur vi får bästa förutsättningar för att lyckas med uppdraget. Läs hela uttalandet här!

Läs mer

SmåKoms synpunkter på inkomstutjämningen

SmåKom har yttrat sig över förslaget till inkomstutjämning. Vi tillstyrker att den ingår som en del av skatteutjämningspaketet, men anser samtidigt att det är tveksamt att ge en miljard till företrädesvis lågskattekommuner i Stockholmsområdet, som inte längre får otillbörlig ersättning i kostnadsutjämningens barnomsorgsdel.  SmåKom anser också att en uppföljning bör säkras i det nya systemet…

Läs mer