De små kommunernas samverkan
Nästa Höstmöte i Bromma 22-23 november.

Enklare för kommuner att samverka

Idag kom delbetänkandet ”En generell rätt till avtalssamverkan” , ett delbetänkande från kommunutredningen. I betänkandet  föreslås att kommunallagen förändras, så att kommuner, landsting och regioner via avtal kan reglera vem som utför arbetsuppgifter. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Lena Micko

Kommunutredningen har ytterligare två år på sig att utreda kommunerna, innan slutbetänkande ska lämnas i oktober 2019.

Länk till delbetänkandet:

en-generell-ratt-till-kommunal-avtalssamverkan-sou-201777.pdf

Dela gärna!