De små kommunernas samverkan
Nästa styrelsemöte i Karlsborg 16-17 augusti.

Goda nyheter från mindre marknader

Ökad nyproduktion genom samverkan – så heter dokumentationen från en bostadsdag i Lycksele den 20 september, arrangerad av SABO.
Läs om hur man kan resonera med revisorer för att avstyra krav på nedskrivning, och hur man genomför olika typer av bostadsprojekt på ett lyckosamt sätt. Med mera.
Hela rapporten kan läsas här