De små kommunernas samverkan
Glöm inte anmäla dig till SmåKoms konferens 25-27 april

IT-infrastruktur tema på trafikutskottet

Riksdagens trafikutskott hade den 2 februari en öppen utfrågning om IT-infrastruktur. Läget beträffande fiberutbyggnad och bredbandsforskning belystes, och goda exempel lyftes fram. Bland annat redovisades utbyggnaden av fiber i Bräcke kommun. Per Sundin höll ett informativt  föredrag, kompletterad med kommunchef Bengt Flykts reflektioner.  

Hela utfrågningen kan ses via nedanstående länk: 

http://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/oppen-utfragning/oppen-utfragning-om-it-infrastrukturen_H4C220170202ou2