De små kommunernas samverkan
Nästa styrelsemöte i Karlsborg 16-17 augusti.

SmåKom

SmåKom har i mars 2017 70 medlemmar.

Klicka för att se SmåKoms stadgar -Stadgar antagna 2014 04 23
Protokoll för SmåKoms årsstämma finns att läsa här. Prot-stämma-2017-04-26

Nedan ser du SmåKoms aktuella medlemskarta. Klicka på kartan och få den förstorad. Kartan kommer kontinuerligt att uppdateras.
Nedan ser du också det aktuella medlemsregistret. Klicka på kommunnamnet för att komma till dess hemsida.

 

Vill din kommun också bli medlem i SmåKom?

Normalt brukar kommunstyrelsen besluta om att kommunen ansöker om medlemskap, som SmåKoms styrelse behandlar. Välkommen med din ansökan till SmåKoms sekretariat. Adressuppgifter under "kontakt"

Medlemmar betalar en årlig serviceavgift på 5000 kr plus 2 kr per invånare. För avgiften får man ett månatligt nyhetsbrev, våra remissvar och annat material som produceras, samt ett förmånligt Höstmöte årligen för bara medlemmar. Den årliga rikskonferensen är rabatterad för medlemmar. Sekreteraren är anställd av SmåKom.

Framförallt  blir vi flera som aktivt verkar för små kommuners utveckling.

Våra medlemskommuner med länk