De små kommunernas samverkan
SmåKoms konferens 25-27 april Avslutad.

Post- och telestyrelsen bjöd in till bredbandsprat

Fredagen den 10 februari hade Post- och telestyrelsen (PTS) kallat till sig referensgruppen till Bredbandsforums nystartsgrupp. SmåKom är med i gruppen och vi träffades för att diskutera regeringens nya bredbandsstrategi, som antogs den 18 december 2016. 

Det är positivt att ambitionen höjts i den nya strategin från regeringen. Utmaningarna är dock de samma som tidigare ur SmåKoms synvinkel sett: den digitala klyftan mellan stad och land och finansieringen. Frågan om vem som ska täppa till den digitala klyftan besvaras inte, utöver en hänvisning till marknaden. 

I Sammanfattningen kan ni läsa om huvuddragen i vår diskussion.