De små kommunernas samverkan
Glöm inte anmäla dig till SmåKoms konferens 25-27 april

SmåKoms ställningstaganden

På den här sidan kan du ta del av SmåKoms ställningstaganden i viktiga frågor de allra senaste åren. Se det gärna som SmåKoms policydokument där både medlemmar och styrelse i första hand samt i flera fall även Rikskonferenserna ställt sig bakom problem- och behovsbeskrivningar samt förslag och krav inför framtiden. Vi kommer kontinuerligt att redovisa nya policydokument och särskilt viktiga handlingar i SmåKoms löpande arbete. Klicka på  önskat ämnesområde näst överst.