De små kommunernas samverkan

Nyheter från Småkom

Nyhetsbrev Mars 2023
Viktigt att hitta nytt normalläge Det är mycket som sker på en och samma gång nu. En orolig omvärld, stora kostnadsökningar, hög inflation och hög volatilitet/rörelse i marknadsräntor. Allt detta påverkar den kommunala ekonomin. I den snabba ränteuppgången har frågor kring skuldförval...
Läs vidare

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram