De små kommunernas samverkan

Nyheter från Småkom

Nyhetsbrev februari 2024
Det råder ingen brist på läsning för den som vill veta mer om civilt försvar. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap finns i dagsläget 65 skrifter, och använder vi begreppet civil beredskap (som även omfattar krisberedskap) hittar vi 441 skrifter. För att inte tala om alla underl...
Läs vidare

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram