De små kommunernas samverkan

Nyheter från Småkom

Nyhetsbrev september 2023
För drygt tre år sedan publicerades Kommunutredningens slutbetänkande. Ett huvudbudskap var att främst befolkningsmässigt små kommuner i glesbygd behövde slås ihop för att ge dem mer bärkraft att möta framtidens utmaningar. I kommunsektorn var entusiasmen för förslaget måttligt. För a...
Läs vidare

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram