De små kommunernas samverkan

Nyheter från Småkom

Nyhetsbrev november 2023
Vintern står för dörren, enligt SMHI har halva Sverige när detta skrivs vinter, kanske svårt att då ha blicken och tankarna på Vårmötet i Borgholm. I samband med Vårmötet genomförs Årsstämma då Småkoms medlemmar väljer sin styrelse, valberedning och revisorer. I Småkom väljs ordf...
Läs vidare

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram