Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande presenterat 

I dag överlämnade den parlamentariska landsbygdskommittén sitt slutbetänkande För Sveriges landsbygder en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1). Kommittén tillsattes i juni 2015 med uppdrag att ta fram en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Utöver ordföranden Johan Persson har kommittén haft 11 ledamöter vilket har inneburit att samtliga riksdagspartier har varit representerade. Kommittén bedömer att deras förslag har ett mycket brett politiskt stöd.

”När vi såg vilka personer som skulle ingå i kommittén blev vi väldigt nöjda. Nästan samtliga tillhör SmåKoms kontaktyta i riksdagen, en del av dem sedan många år tillbaka. Vi har lärt känna dem som ytterst kompetenta när det gäller landsbygdens specifika villkor och det gjorde oss trygga när de utsågs säger SmåKoms ordförande Peter Lindroth.”

SmåKom har på olika sätt följt kommitténs arbete och många av de förslag som finns med i slutbetänkandet är frågor som SmåKom har arbetat med, och för, under lång tid.

”Jag tycker att slutbetänkandet visar att SmåKoms enträgna arbete med landsbygdens frågor nu äntligen har burit frukt fortsätter Peter Lindroth”

Kommittén presenterar en sammanhållen politik som lägger grunden för att skapa ett nytt samhällskontrakt som innebär att det ska vara möjligt att bo, leva och arbeta i hela Sverige. Tillsammans utgör kommitténs 75 förslag en nystart som innebär att man tar tillvara de resurser som finns på Sveriges landsbygder. Kommittén föreslår en ny nationell landsbygdspolitik med konkreta förslag inom flera sektorsområden. I detta ingår också både generella och riktade åtgärder.

”Slutbetänkandet utgör en fantastisk grund för regering och riksdag att arbeta vidare ifrån. Jag hoppas verkligen att den nationella politiken snabbt gör verklighet av de olika förslagen. Då ges även landsbygden goda förutsättningar för positiv utveckling i framtiden. Jag tycker att det breda politiska stöd som kommittén har haft i sitt arbete ger regering och riksdag öppna dörrar för att skapa en heltäckande landsbygdspolitik.

Tack för det landsbygdskommittén! avslutar SmåKoms ordförande Peter Lindroth”

För frågor och ytterligare kommentarer kontaktas SmåKoms ordförande Peter Lindroth

070-544 71 59

peter.lindroth@carlsborg.net

Pressmeddelande 170104

Kortversion SOU 2017 1 4 jan

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram