Under några dagar i maj var vi, SmåKoms vice ordförande Eva Johansson och sekreterare Hilkka Eskelinen, på resa i Småland. Vi besökte Uppvidinge, Högsby, Torsås och Emmaboda kommuner. Vi träffade i samtliga kommuner kommunstyrelsens ordförande, och i övrigt kommunens ledningar i olika konstellationer.

Syftet för SmåKom är att genom en dialog få information om vad som är mest aktuellt i de små kommunerna, så att vi bättre kan genomföra vårt uppdrag att vara ett språkrör för kommunerna på nationell nivå.

Invånarantalet i de besökta kommunerna ligger från ungefär 5000 till knappt 10 000 personer. Demografin ser försiktigt positiv ut för de allra senaste åren. De utmaningar som möts är likarartade. Statens minskade närvaro genom sina verk och institutioner tas upp. Ett undantag är att Arbetsförmedlingen i något fall beslutat avvakta med att lägga ner sitt kontor. Kanske ser vi en långsam attitydförändring i denna viktiga fråga.

När det gäller vägbyggen, som är ett statligt ansvar, är medfinansiering och förskottering fortfarande mer regel än undantag, för att staten ska investera.

Fiber för snabbt bredband är en aktuell fråga i samtliga kommuner. Där noteras at fiberföreningar på landsbygden fungerar relativt väl. Dock gäller det att man hittar de eldsjälar som har tid och kraft att lägga ner ideellt arbete för att genomföra fiber-projekten.

Asylboenden etableras i hög grad i små kommuner. Det är i stort positivt och ses som ett resurstillskott. Ett generellt bekymmer är dock att kunna rekrytera personal med rätt kompetens. Det finns förbättringspotential i kommunikationen mellan till exempel Migrationsverket och kommunerna, för att på bästa sätt underlätta och påskynda integrationen.

Bostadsbristen är ett faktum i samtliga besökta kommuner. Dock pågår i flera kommuner en långt gången planering för nya bostäder.

Allmänna kommentarer rörde den rådande uppfattningen av ”staden som norm”, som ger utslag i exempelvis riskdagens lagstiftning. Från senare år finns exempel lärarbehörighet och minimibemanning i äldreomsorgen, samt att marknaden i första hand ska lösa frågor som bredband. Allt detta förutsätter en kritisk massa av människor.

Slutligen ombads vi att ta med frågan om polisens närvaro i små kommuner. En fråga som också finns bland SmåKoms prioriteringar, och som behandlas närmast vi vårt styrelsemöte i juni.

Se också bilderna från våra besök.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram