Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, pekar på behovet av akuta regelförändringar med anledning av flyktingsituationen. 

SmåKom håller med om att situationen är otillfredsställande. Människor hamnar i sysslolöshet och lång väntan på besked från myndigheter. Det beror på våra många gånger stelbenta regelverk.

Vi måste kunna frångå vissa formkrav för att underlätta en snabb integration. Det är otillständigt att tusentals syriska läkare och tandläkare sitter fast i asylboenden i åratal, medan vårt samhälle skriker efter deras kompetens,

och exempelvis stafettläkare samtidigt kostar enorma summor för landstingen.  

Det är en stor samhällsvinst i ett snabbt förfarande, och framför allt en stor vinst och bidrag till bättre välmående för de individer som snabbt kommer i studier eller arbete. Deras kompetens behövs i Sverige, nu och i framtiden. 

Läs hela artikeln: 

http://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2015/akutaregelforandringarbehovsiflyktingsituationen.7266.html

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram