En blåsig måndag i mars mötte SmåKoms ordförande och sekreterare de ansvariga för regeringens satsning Attraktionskraft Sverige. Ingrid Eriksson och Charlotta Serning från Näringsdepartementet
kom till Karlsborg för en intervju med SmåKom, som varit samverkanspart i satsningen. Attraktionskraft Sverige har pågått i ett par år och är nu på väg att avrundas.

Satsningen har haft fem fokusområden:

- Kommersiell service
- Kultur, fritid och det civila samhället
- Digital kapacitet och tillgänglighet
- Kulturella och kreativa näringar, destinationer och upplevelser
- Boendemiljöer

Vi hade ett sammanfattande samtal med en utvärdering av jobbet som gjorts, och tankar om hur en positiv utveckling fortsättningsvis kan främjas i hela landet.

Departementet planerar att sammanfatta arbetet i en idéskrift riktad till regionerna. Planerad utgivning är sen vår.

smakom

På bilden Ingrid Eriksson, Charlotta Serning och SmåKoms ordförande Peter Lindroth.

bild-2

Vi hann också med ett kort möte med Karlsborgs kommunstyrelseordförande Kjell Sjölund, som ses på bild tillsammans med Peter Lindroth.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram