Nyhetsbrev april 2021

Jag tycker om den pulserande storstadsmiljön. Det stora utbudet av affärer och varor; att titta på ståtliga byggnader och känna historiens och kulturens vingslag och inte minst att äta gott på restauranger eller sitta på utekaféerna och titta på folkmyllret. Jag hörde en gång synpunkten från en som bor i staden att landsbygden måste få…

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2021

Tiden går fort och det är åter dags att se tillbaka på ett år. Många av oss som jobbar som KSO sitter och arbetar med årsredovisningen tillsammans med våra tjänstemän. Självklart överskuggades år 2020 av pandemin och dess effekter, det dagliga arbetet har måst gå vidare, många möten har genomförts digitalt tack vare ett bra…

Läs mer

Nyhetsbrev februari 2021

Jag heter Ingrid Hugosson och bor strax utanför Åseda. Jag har förmånen att sedan några år tillbaka sitta i SmåKoms styrelse och dess arbetsutskott. För mig är det viktigt att se till att människor får tillgång till en grundservice oavsett var man väljer att bo. Det är viktigt att hela Sverige skall leva. Som sedan…

Läs mer

Nyhetsbrev januari 2021

År 2021 – tillbaka till det ”normala”? En stor del av SmåKoms verksamhet bygger på möten av skilda slag. Vi träffar regeringen, riksdagspartierna, myndigheter och verk, SKR, andra organisationer,  statliga utredningar samt, det allra viktigaste, besöker våra kommuner. Vi gör detta av två skäl: Dels för att delge andra parter vår specifika kompetens i skilda…

Läs mer

Nyhetsbrev julhälsning

Ett mycket annorlunda och märkligt år går mot sitt slut. Vi konstaterar att vår verksamhet under 2020 har genomgått en stor förändring. Vi har, som så många andra, upptäckt vilka möjligheter digitala möten ger och vi har blivit riktigt duktiga på att använda olika digitala mötesrum. Läs hela nyhetsbrevet genom att klicka på länken nedan.

Läs mer

Nyhetsbrev december

Coronapandemin innebär stora utmaningar för samhället. Bristen på utbyggnad av bredband/fiber och dålig eller ingen täckning på det mobila telefonnätet till alla delar i kommunerna påverkar det demokratiska arbetet negativt. Digitala möten kan inte genomföras inom politiken då kravet på att alla ska kunna ses samtidigt i bild inte kan uppfyllas Läs hela nyhetsbrevet genom…

Läs mer