Riksdagen fattade igår beslut om det nya kommunala utjämningssystemet. Beslutet gick i linje med regeringens förslag. Det betyder att det blir ett rättvist system för
bland annat statsbidrag för barnomsorg, som tidigare slagit väldigt snett till nackdel för landsbygdskommuner.

Läs mera om beslutet här:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/FiU3/

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram