Den 3 november var det dags för SmåKoms besök i riksdagen hos Folkpartiet och Socialdemokraterna. 

Våra fyra anmälda frågor handlade om landsbygdsutveckling, den landsbygdspolitiska parlamentariska kommittén, migration och integration samt statsbidrag.

Jordbruksverkets beslut om att undanta fem områden från deltagande i lokalt ledd utveckling förvånar också riksdagsledamöterna. Den så kallade Leader-metoden ingår som en del i EU:s landsbygdsprogram. Under den förra perioden omfattades hela den svenska geografin. Denna period undantas alltså fem områden från tilldelning av medel. 

Småkom kommer att ta upp frågan med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vid ett möte i december. 

SmåKom tycker att det är positivt att det skett en bred uppgörelse inom migrationsområdet. En proposition är på gång, där alla kommuners ansvar i mottagandet av nyanlända fastställs. Det är av största vikt att vi snabbt får de nyanlända i arbete. Många kompetenser som vi har brist på finns hos asylsökande. Det gäller bland annat lärare och vårdpersonal.  

Även myndigheters krav på kommunerna diskuterades. I ett läge som kräver stora insatser, är förståelsen liten för att myndigheterna kritisera kommunerna för oföljsamhet av vissa regelverk. SmåKom noterar att Sveriges Kommuner och landsting agerat föredömligt, och listat alla regeländringar som nu snabbt behövs för ett smidigt mottagande. 

Ett samtal fördes också om riktade statsbidrag. Små kommuner har ofta inte möjlighet att söka dessa. generella statbidrag är en modell som fungerar. 

Slutligen tog vi upp utredningen om förbud mot provision för förmedling av finansiella placeringar "Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR”  SOU 2015:2.  Vi har uppfattat att utredningens förslag, om de antas av riksdagen, kan få till konsekvens att fria sparbanker drabbas av väsentliga intäktsbortfall. Det finns risk för att många fria sparbanker måste lägga ner, vilket vore förödande för små kommuner och landsbygden. 

Anna-Caren Sätherberg,  (s), med Eva Johansson, Ann-Sofie Alm och Hilkka Eskelinen från SmåKom.

Anna-Caren Sätherberg, (s), med Eva Johansson, Ann-Sofie Alm och Hilkka Eskelinen från SmåKom.

Lars Tyskling, (fp), Ann-Sofie Alm, SMåKom och Emma Carlsson Löfdahl (fp).

Lars Tyskling, (fp), Ann-Sofie Alm, SMåKom och Emma Carlsson Löfdahl (fp).

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram