Den 21 maj anlände SmåKoms ordförande och sekreterare till Torsby kommun i nordvästra Värmland. Vi träffade Ann-Katrin Järåsen, som blir kommunstyrelsens ordförande den 1 januari 2014, kommunstyrelsens ledamot  Inga-Britt Keck Karlsson samt HR-chef och biträdande kommunchef Anders Björck. Under två timmar samtalade vi om kommunen. Vi berörde alla frågor som SmåKom prioriterat för året, och konstaterade att de flesta är aktuella för Torsbys del.

Med drygt 12 00 invånare tillhör Torsby de befolkningsmässigt största i SmåKoms krets. Kommunen gränsar till Norge, och närheten till grannlandet bidrar till att Torsby har mycket låg arbetslöshet. Ca 500 personer arbetspendlar till Norge.  Kompetensförsörjningen berördes;  skulle något extra kunna göras politiskt för att attrahera framtidens arbetskraft?

Arbetet med bredbandsutbyggnad pågår genom fiberföreningar. Det finns en viss oro för att stöd till denna satsning försämras. Bredband är en förutsättning för företag och service. Kommunen hoppas ändå att kunna bygga ut fiber enligt ”modell Sunne”, där hela kommunen nu har god fiberstandard.

Den 22 maj går vår resa vidare till Hagfors och Eda kommuner.

Ann-Katrin Järåsen, Inga-Britt Keck Karlsson, Peter Lindrith och Anders Björck

Ann-Katrin Järåsen, Inga-Britt Keck Karlsson, Peter Lindrith och Anders Björck

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram