SmåKoms sekreterare besökte den 18 januari SKL:s kontor i Bryssel, vackert belägen på Square de Meeus 1. I byggnaden huserar att antal europeiska kommunala organisationer.

- Det är praktiskt med övriga medlemsländers kontor i samma byggnad. Vi har ett bra samarbete oh kan bevaka de frågor som är aktuella för kommunsektorn, säger samordnaren Marcus Holmberg på SKL. Marcus har varit på plats i Bryssel i ungefär nio år. Dessförinnan jobbade han på SKL i Stockholm.

För dagen är de två övriga medarbetarna i Stockholm. På plats i Bryssel är, utöver Marcus, praktikanten Susanna Leesik. Efter studiers i europakunskap i Glasgow har Susanna fått en fem månaders praktik på SKL:s Bryssel-kontor.

- Vi reser mycket mellan Stockholm och Bryssel, säger Marcus. SKL betraktar resor till Bryssel som inrikesresor. De medarbetare som bedömer att de behöver vara i Bryssel kan åka hit utan något särskilt tillstånd.

Brysselkontoret bevakar SKL:s prioriterade frågor på plats, och bistår medarbetarna på hemmaplan med frågor som har EU-anknytning. Vi konstaterar att EU påverkar oss mycket inom de flesta samhällsområden.

SmåKoms sekreterre passade under besöket på att även byta några ord med delegationen från det finländska kommunförbundet. De tre medarbetarna informerade om att det ännu inte är klart med någon kommunreform i Finland. En sådan har diskuterats ett antal år.

Föreståndaren för den danska delegationen ställde också upp på ett kortare samtal, och delade med sig av en skrift som rör den danska kommunreformen 2007.

Sammanfattningsvis var det ett mycket givande besök i regionernas hus i Bryssel. Nu vidtar möten med övriga svenska organisationer på plats. Mera om SKL:s arbete internationellt kan läsas via länken: http://skl.se/eu

Susanna Leesik och Marcus Holmberg

På bilden nedan syns Susanna Leesik och Marcus Holmberg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram