Under ett par soliga sensommardagar besökte SmåKom fyra medlemskommuner i Östergötland:

Ödeshög, Boxholm, Valdemarsvik och Vadstena. Syftet var som vanligt en orientering aktuella frågor i respektive kommun i dialog med ansvariga, och en dialog om vårt arbete i allmänhet.

Det är glädjande att befolkningsutvecklingen varit försiktigt positiv under senaste åren. Exempelvis Boxholm ökade med 72 invånare 2013.

Det är viktigt att bostadsproduktionen håller takten, eftersom det är en brist på bostäder i stort sett i alla våra besökta kommuner. Riksintressen, bullerregler och strandskydd framfördes som hinder för utvecklingen. Här framhölls den pågående översynen av skyddet som länsstyrelsen gör. Det kommer att innebära att vissa sjöar får ett utökat strandskydd på 300 meter, vilket förstås försvårar tillgången till nya sjönära tomter för att kunna erbjuda attraktivt boende. Detta skulle vara en konkurrensfördel för små kommuner med lågt exploaterade stränder.

I Ödeshög har en privat aktör nyligen byggt 16 nya hyreslägenheter, vilket varit ett lyft.

Infrastrukturfrågorna är viktiga och aktuella, både vad gäller vägar och järnvägar och bredbandsinfrastruktur. Det händer mycket i kommunerna på bredbandsfronten; såväl tätort som landsbygd fibreras på några håll. Snabba digitala kommunikationer är en betydelsefull del i attraktiviteten, liksom kommunikationer i övrigt. Här berördes dialogen med Trafikverket i frågor som hastigheter, där man ser ett behov av mer samverkan.

I Valdemarsvik har kollektivtrafik öppnats för skärgården, vilket blivit en succé.

Vadstena utmärks av ett stort och diversifierat företagande, vilket förutsätter goda pendlingsmöjligheter.

Vi talade också mycket om hur samhället på bästa sätt möjliggör för våra nya svenskar att komma in i samhället på ett bra sätt. Vi fick goda exempel på lösningar, men även en del medskick till de statliga och politiska organ som på nationell nivå är ansvariga för migration och integration. En större statlig styrning och ett heltäckande statligt engagemang i alla led efterlystes.

I en kommun framhölls att en stor del av livsmedlen till offentlig verksamhet upphandlats lokalt, vilket blivit ett lyft för kvaliteten och inte särskilt mycket dyrare än tidigare, då man lyckats minska svinnet.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram