I strålande vårsol anlände SmåKoms sekreterare till Habo kommun den 2 maj. Kommunen mötte upp med kommunstyrelsen ordförande David Svensson, 1 vice ordförande Thomas Werthen, 2 vice orförande Hans Jarstig och kommunchef Jan Sundman.

Habo kommun intar en särställning bland SmåKoms medlemskommuner, i positiv bemärkelse. Avstånden är korta och det är nära till Jönköping. Habo utvecklas positivt och det förds fler än det dör. Befolkningen har ökat till strax över 11 000, men i SmåKom får man vara med även om den magiska gränsen uppnås!

I Habo är arbetslösheten mycket låg, vilket innebär en viss utmaning i att kunna rekrytera personal med rätt kompetens. Brist på arbetskraft finns både inom kommunala och privata verksamheter.

Antalet nyanlända är begränsat, men har ändå inneburit en viss ansträngning för de kommunala verksamheterna inom skola och förskola. Kommunens företrädare poängterar dock att  behoven löses efterhand.

Bostäder är en trång sektor, och kommunen planerar för ett ökat byggande. Tillgängliga villatomter går snabbt åt. Det attraktiva läget vid Vättern och närheten till Jönköping med goda kommunikationer ger en skjuts åt befolkningsutvecklingen.

När det gäller SmåKoms prioriterade frågor lyfter kommunen fram vikten av ett fortsatt reformerat strandskydd. Att underlätta byggande är angeläget. Infrastruktur diskuteras också ur ett nationellt perspektiv, liksom personal och rekrytering.

Grums kommun har i likhet med Habo en närhet till en större stad: Karlstad. Kommunstyrelsens ordförande Leif Haraldsson och kommunchef Annika Lomarker tar emot SmåKoms representanter, styrelseledamot Hans Jildesten och sekreterare Hilkka Eskelinen, den 9 maj. Också det en solig dag.

Leif börjar med att konstatera att läget är väldigt bra just nu, med stabil ekonomi och i övrigt god verksamhet. I Grums planeras för att bygga hyreshus. Finansieringen är ett problem, där det låga marknadsvärdet spökar. Dock behövs ett större utbud bostäder. Småhus går åt till inflyttande från framför allt Karlstad, och nuvarande hyresbestånd behöver uppgraderas. Strandskyddets uppluckring är en viktig fråga när det gäller att kunna erbjuda attraktiva bostäder.

Grums kommun har tagit emot ett begränsat antal asylsökande.  Eventuellt ska ett nytt boende öppnas. Det föranleder dock inte några större problem för kommunen. Däremot ser man bristen på personal i stort inom vård, skola och omsorg som en utmaning. Kommunerna bjuder över varandra, personalomsättningen är hög och verksamheterna störs av detta.

Kommunens representanter nämner att företagarna är mycket nöjda med den kommunala servicen. Kommunen jobbar proaktivt med möten med företagarna, och en tillit har vuxit fram. En ny kartongfabrik projekteras i kommunen. På bruket kommer ett antal arbetstillfällen dock  att försvinna, vilket kommunen jobbar på att kompensera för tillsammans med regionala företrädare.

Sammantaget har Habo och Grums en hel del gemensamma frågor att lösa. SmåKom kommer att arbeta vidare med dessa i våra  relationer med beslutsfattare och myndigheter på nationell nivå.

2016-05-02-15.47.19 2016-05-11-11.16.18

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram