Vid styrelsemötet den 26 maj antogs Borgholms kommun som ny medlem i SMåKom. Vi hälsar Borgholm välkommen! Nu är vi 69 aktiva medlemmar, som jobbar för att det ska bli verklighet med lika villkor och förutsättningar för att bo, verka och vistas i alla Sveriges kommuner. 

Här kan ni läsa mera om Borgholms kommun: 

borgholm.se

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram