Vid styrelsemötet den 26 maj antogs Borgholms kommun som ny medlem i SMåKom. Vi hälsar Borgholm välkommen! Nu är vi 69 aktiva medlemmar, som jobbar för att det ska bli verklighet med lika villkor och förutsättningar för att bo, verka och vistas i alla Sveriges kommuner. 

Här kan ni läsa mera om Borgholms kommun: 

borgholm.se

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram