De små kommunernas samverkan
Nästa Höstmöte i Bromma 22-23 november.

Bostadsbrist på många håll

Vid samtalen med kristdemokraterna den 21 mars togs bland finansieringsfrågan upp. När bostäder ska byggas och företag ska generationsväxla, stöter det på hinder eftersom bankerna inte vill finansiera i små orter och på landsbygden. Kan det lösas genom till exempel statliga lånegarantier? Kan man efterlikna Finlands och Norges modeller med statsgarantier och ”Husbank”?  Bostäder är en bristvara i många av de små kommunerna. Äldre har ingenstans att flytta när de vill sälja villan. Yngre har inget att köpa. Här behövs åtgärder för att få snurr på bostadsmarknaden och få igång byggandet. Kanske kan EU:s statsstödsregler användas där marknaden sviktar; regeringen ska utreda detta.

SmåKoms vice ordförande Kerstin Sjöström framförde att regelbördan är betungande både för små företag och små kommuner. Det senaste förslaget om månadsvis  personalredovisning skulle lägga sten på börda. Konkreta resultat av regeringens arbete med regelförenklingar efterfrågas!

Dela gärna!