Regeringens bredbandsforums byanätsgrupp, med LRFs Åsa Odell som ordförande, överlämnade under onsdagen sin slutrapport till it-minister Anna-Karin Hatt. En av slutsatserna är att lokalt ledarskap och engagemang är nyckeln till bredbandsutbyggnad på landsbygden, och att det är viktigt att ta tillvara på kraften i den folkrörelsen.

- Det är fullt möjligt att bygga bredband till stora delar av landsbygden om det finns en samverkan mellan bybor, nätägare, offentlig förvaltning och staten. Denna utbyggnad har redan genomförts i ca 800 byar och allt pekar på att utbyggnad är möjlig i ytterligare flera tusen byar, säger Åsa Odell, ordförande i byalagsgruppen och ledamot av LRFs förbundsstyrelse.

Arbetsgruppen har haft som främsta uppgift att underlätta för de individer och lokala utvecklingsgrupper som själva tar initiativ och organiserar sig för att bygga bredband på landsbygden. Deltagande organisationer har bland andra varit Post- och telestyrelsen, Telenor, Sveriges kommuner och landsting och Hela Sverige Ska Leva.

Slutrapporten visar att lokalt engagemang är grundstenen för bredbandsutbyggnad. Genom ideellt arbete i form av 1000-tals nedlagda timmar per projekt, låga grävkostnader och smidigt marktillträde halverar byalagen kostnaderna i så kallade Fiber till byn-projekt. Vilket i sin tur lockar nätägarna, marknaden, längre och längre ut på landsbygden. Byalagsmodellen sänker kostnaderna eftersom hela byar eller områden engagerar sig för bredbandsutbyggnaden.

För att bättre ta tillvara det stora engagemanget för bredband på landsbygden, och det stora mervärdet som byanätsmodellen innebär, rekommenderar byalagsgruppen bl a dessa åtgärder:

· Att ett ekonomiskt bredbandsstöd även fortsättningsvis används som styrmedel för att katalysera arbetet med utbyggnad av bredband på landsbygden

· Att det införs mer enhetliga stödregler hos stödhanterande myndigheter

· Att man inrättar en "helpdesk", som byalagen kan vända sig till för att få svar på frågor om processenAtt kommuner, regioner och län fortsätter att stödja, samplanera och underlätta den utbyggnad som sker

· Att införa bredbandskoordinatorer, som kan synkronisera och stimulera bredbandsutbyggnaden.

- Engagerade bybor och eldsjälar är grunden för bredbandsutbyggnaden på landsbygden. Utbyggnaden ger stor samhällsnytta. En nyckelfråga är därför hur de län som inte kommit igång med sin utbyggnad ännu ska komma upp på banan.

Läs rapporten i sin helhet

Läs mer om Byanätsgruppen

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram