SmåKoms höstkonferens den 22-23 november hade bland annat bredband som ett tema. Uppskattade föreläsningar hölls av två medlemskommuner som ligger i framkant med utbyggnad av fibernätet, Munkedal och Övertorneå.

Konferensen  enades  om  nedanstående uttalande, som sprids till nationella politiker och press

Fungerande bredband och telefoni i hela Sverige Alla har rätt att kunna ta del av moderna it-tjänster i hela landet. Då behövs en hållbar, robust it-infrastruktur. Det måste vara självklart att fast och mobil telefoni liksom datakommunikation ska gå att använda i hela Sverige.

För att bejaka den digitala tillväxten krävs höga hastigheter i bredbandsnäten i hela landet. Affärsmodeller inom näringslivet bygger i allmänhet på en digital plattform av något slag.

Det gäller allt ifrån hur vi tar del av nyheter, beställer varor och konsumerar musik, medicinska analyser, administrativa system till bank-, betal- och sjukvårdsupplysningstjänster.

Den offentliga sektorns användning av digitala tjänster underlättar för medborgarna. De äldre kan bo kvar hemma och ha tillsyn via smarta applikationer, kan ha kontakt med sjukvården och anhöriga från sitt hem och känna stor trygghet.

Skolan underlättar för eleverna med hjälp av it-tekniken och kan anpassa undervisningen efter elevens behov på ett helt annat sätt än tidigare.

Tillgången till och hastigheten på nätet varierar stort över landet. Tydliga åtgärder behövs för att överbrygga de digitala klyftorna.

I dag finns märkbara brister i mobiltäckningen. Många upplever också försämringar i takt med att terminaler, datorer och smarta telefoner erbjuder allt fler tjänster. För dem som arbetar i hemtjänsten och kör ensamma i glesbygden är mobiltäckningen nödvändig. För dem som jobbar i skog och mark och längs kusterna är det ett arbetsmiljöproblem att inte kunna vara i kontakt med omvärlden. Dålig mobiltäckning skapar även svårigheter för friluftsliv, jakt och fiske, båtliv och besöksnäringen.

Bredbandstillgängligheten är nödvändig oavsett var i Sverige man bor. Hög hastighet i it-infrastrukturen är helt avgörande för såväl privatpersoner, hushåll, företag som offentliga förvaltningar i hela landet. Vi ser ett tydligt samhällsansvar på de ställen där marknaden inte klarar detta. Det behövs en ny nationell bredbandsstrategi där målet justeras så att alla hushåll och företag år 2020 ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s.

Vidare ser vi det som angeläget att infrastruktur för bredband måste förberedas på bästa sätt när andra infrastruktursatsningar görs. Det kan bland annat handla om krav att lägga tomrör som förberedelse för it-infrastruktur.

Sverige har tidigare lyckats elektrifiera hela landet och erbjuda fast telefoni överallt. Nu är det dags att ta nästa steg i utvecklingen – att säkerställa bredband och framtida telefoni i hela landet.

Deltagarna på SmåKoms höstkonferens - företrädare för 38 små kommuner

Utdrag ur föreläsning av Rolf Berg,  Munkedal och  Göran Lahti, Övertorneå.

Fiber på landsbygden- Munkedal
•Stödjer utbyggnaden av fiber på landsbygden
–Krokstad fiber först ut
–10 Fiberföreningar är i gång

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram