Sök digitaliseringsstöd!

Små företag ges nu möjligheten att ansöka om digitaliseringsstöd i 18 regioner. Sammanlagt handlar det om 35 miljoner kronor som kan användas till att ta in extra kompetens för att utveckla företag. Läs mera nedan:

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/02/foretag-kan-soka-digitaliseringsstod/

Ubyggnaden av bredband måste samordnas

Skinnskattebergs kommunstyrelseordförande Carina Sandor skriver en insiktsfull artikel om behovet att nationellt samordna utbyggnaden av bredband i Sverige. Läs hela artikeln i Dagens Samhälle:

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/utbyggnaden-av-bredband-maste-samordnas-25549Vänliga

Fantastisk fiberutbyggnad på Gotland

Under landsbygdsriksdagen i Visby anordnades bland annat en ”fiberresa”, där vi fick information om utbyggnaden av snabbt bredband genom fiber på Gotland. 

Flertalet aktörer har varit involverade, vilket syns av bifogade kartbild.  Det avgörande för utbyggnaden har dock varit, att Girlands region och länsstyrelsen på Gotland samverkat och arbetat systematiskt med fiberföreningar över hela ön. Under året kommer resterande 2 procent av ytan att vara utbyggt. Därefter har 100 procent av alla hushåll och företag på Gotland möjlighet att ansluta sig till snabbt bredband, telefoni och tv genom fiber. 

Visst är det fantastiskt och en förebild för det svenska fastlandet. Se även bilderna. 

Styrelsen: Verksamhetsplan och bredbandsdebatt

Årets sista styrelsemöte ägde rum i Stockholm den 10-11 december.

Styrelsen fastställde prioriterade frågor - verksamhetsplanen för 2016, som utarbetades på höstmötet.
Hela verksamhetsplanen kan läsas här..

En debattartikel om bredband antogs.

Styrelsen sammanträder nästa gång den 11-12 februari 2016.

Bredband 14 dec 2015

Service och bredband i hela Sverige- detta vill vi

Ordförandena i SmåKom respektive Hela Sverige ska Leva har skrivit en debattartikel med förslag på vad som kan göras för att få bättre service och bredband i hela Sverige. Läs hela artikeln här.

Bredband måste prioriteras

SKL:s ordförande Anders  Knape skriver om bredband och landsbygdsutveckling i nedanstående artikel. Viktiga synpunkter som SmåKom instämmer i.

http://www.skl.se/press/debattartiklar/viktigt-att-ge-bredband-fortsatt-hog-prioritet

Tydligare information om mobiltäckning

Konsumentverket och Post- och Telestyrelsen (PTS) får i uppdrag att föreslå hur operatörernas information till konsumenterna om mobiltäckning och mobiltelefoners mottagaregenskaper kan bli tydliga. Läs mera:

http://www.regeringen.se/sb/d/17651/a/221174

Svar från Telia angående nödrop av mobil täckning

Kommunchef Anders Andersson i Strömsunds kommun har fått svar på sitt nödrop som SmåKom tidigare informerat om, med stora brister i mobiltäckning och Internet i Strömsunds kommun:

"Hej Anders,

Jag ska kontrollera om det är något vi kan göra omedelbart och kortsiktigt för att förbättra situationen då jag inte heller är nöjd om vi inte kan prestera den kapacitet som krävs och efterfrågas. Tyvärr är det inte säkert att det räcker med att utöka ”radiokapaciteten” i området utan det kan krävas utbyggnad även av förbindelserna till basstationerna (transmission). Det kan ta längre tid att åtgärda då det kräver grävarbeten och installation av fiber eller radiolänk.

Som vi presenterade på seminariet har vi dock redan påbörjat en miljardsatsning på utbyggnad av 3G/4G täckningen i Sverige så att vi ska kunna erbjuda högre datahastigheter och kapacitet på alla ställen man idag kan ringa. Vi vill se till att alla i Sverige får tillgång till de tjänster som 3G och 4G kan erbjuda.

I satsningen ingår att bygga ut förbindelserna till basstationerna och därmed kommer även kapaciteten i vårt 2G/GSM nät att ökas. Eftersom vi gör det möjligt att använda 3G/4G kommer även en stor del av trafiken flytta från 2G och lasten på 2G nätet kommer att minska. Så satsningen kommer ge stor effekt för alla kunder, oavsett om man har en gammal telefon, ny telefon, modem eller en betalterminal.

Vår satsning löser förstås inte de akuta problemen ni har redan idag och jag kan tyvärr inte heller presentera en exakt tidplan för när Frostviken får 3G och 4G. Jag hoppas dock att det är någon tröst att vi redan påbörjat arbetet med att se till att 99% av Sveriges befolkning ska ha 4G nästa år och att man ska nå 3G och 4G på mer än 90% av Sveriges yta under 2015.

Jag kommer som sagt kontrollera om det är något vi kan göra akut för att förbättra situationen!

Med vänliga hälsningar

Tommy Ljunggren, VD

TeliaSonera Mobile Networks AB"