Skip to content
De små kommunernas samverkan

Bredband

Landsbygden het valfråga

SmåKom har under det senaste året lyft frågan om landsbygdsprogram, när vi träffat partierna i riksdagen. Flera partier har också anlitat oss som ”tyckare” när de nu skriver på nya program. Dagens Nyheter skriver den 29 juni att frågan blivit het. Äntligen, säger vi i SmåKom. En nationell politik för landsbygden är av stor vikt…

Läs mer

Effektivare bredbandsstöd – ny utredning

– Bredbandsstödet kan hanteras mer effektivt, säger utredaren Kristina Alsér som idag har överlämnat betänkandet Effektivare bredbandsstöd SOU 2013:47 till it-ministern. Det finns ett starkt lokalt engagemang i många delar av Sverige, men med bättre styrning och uppföljning får vi ännu mer bredband för pengarna. Läs mera via länken nedan http://www.regeringen.se/sb/d/17575/a/219096.

Läs mer

Möte om mobiltelefoni med PTS – och fråga om postgång

SmåKom var en av de organisationer som deltog i ett dialogmöte om mobiltelefoni på PTS den 30 maj. Föreningen representerades av styrelseledamoten och kommunalrådet i Bräcke kommun, Sven-Åke Draxten, och sekreterare Hilkka Eskelinen. Kommunchef  Anders Andersson från Strömsunds kommun höll ett uppskattat föredrag i ämnet. Flera av SmåKoms medlemskommuner var närvarande.  Bland annat kommunalrådet Caisa…

Läs mer

Bredband på landsbygden blir verklighet med byalagsmodellen

Regeringens bredbandsforums byanätsgrupp, med LRFs Åsa Odell som ordförande, överlämnade under onsdagen sin slutrapport till it-minister Anna-Karin Hatt. En av slutsatserna är att lokalt ledarskap och engagemang är nyckeln till bredbandsutbyggnad på landsbygden, och att det är viktigt att ta tillvara på kraften i den folkrörelsen. – Det är fullt möjligt att bygga bredband till…

Läs mer