Yttrande över bostäder för äldre

Styrelsen antog vid mötet i februari yttrande över utredningen SOU 2015:85, Bostäder att bo kvar i. 

Hela yttrandet kan läsas här.

Varför inte ny upphandlingsmyndighet i t ex Karlsborg?

Civilminister Ardalan Shekarabi har i sina direktiv om inrättande av en ny myndighet för upphandlingsstöd föreskrivit, att

”myndigheten ska ligga i Stockholm”. SmåKom konstaterar att den centralisering av statliga jobb som pågått länge, fortsätter. I regeringens budgetproposition står det 

att utgångspunkten bör vara att nya myndigheter placeras utanför Stockholm. 

Hur rimmar detta med utredningsdirektiven? Läs direktiven här:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/20/15/4db01f78.pdf