SmåKoms synpunkter på inkomstutjämningen

SmåKom har yttrat sig över förslaget till inkomstutjämning. Vi tillstyrker att den ingår som en del av skatteutjämningspaketet, men anser samtidigt att det är tveksamt att ge en miljard till företrädesvis lågskattekommuner i Stockholmsområdet, som inte längre får otillbörlig ersättning i kostnadsutjämningens barnomsorgsdel.  SmåKom anser också att en uppföljning bör säkras i det nya systemet […]

Mera från riksdagen

På bilden Peter Lindroth, Hilkka Eskelinen och Kerstin Sjöström från SmåKom tillsammans med Anette Åkesson och Ulf Berg, riksdagsledamöter för Moderaterna, under torsdagens överläggningar. Bland annat talade vi om att en proposition om skatteutjämningen planeras till hösten. Vårens budgetproposition kommer i slutet av april, men den innehåller sannolikt inga särskilda satsningar på kommunsektorn. SmåKoms ordförande […]

Rapport från riksdagen

Nu är vi mitt inne i våra samtal med riksdagens partier. Under gårdagen mötte vi Sverigedemokraterna och Folkpartiet. Idag står Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna på tur. På torsdag träffar vi Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vänsterpartiet träffar vi i nästa vecka. Vi har pratat om kommunernas ekonomi. Hur kommer vårbudgeten att se ut för kommunernas del? Vilken effekt […]

Utredning föreslår förbättringar av den offentliga upphandlingen

Regeringens särskilda utredare Anders Wijkman lämnade tisdagen den 5 mars Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling. Utredningens uppdrag har varit att ta fram underlag för att göra den offentliga upphandlingen mer effektiv. SmåKom har deltagit i utredningens referensgrupp. Läs mera här

Förslag till sänkta byggsanktionsavgifter

SmåKom besvarade i höstas en remiss om förslag till ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) samt plan- och byggförordningen (2011:338). Yttrandet i sin helhet finns att läsa här. Sammanfattning av våra synpunkter: – Det är positivt med en generell sänkning av byggsanktionsavgifterna. En tydlig presentation av de nya avgifternas storlek efterfrågas. – Det är nödvändigt […]

Minus 14 000 statliga jobb på landsbygden

Tidningen Riksdag & Departement redovisar en rapport från Riksdagens utredningstjänst, som visar att landsbygden missgynnats under senare år vad gäller statliga jobb på landbygden. Dessa har minskat. Läs hela artikeln här!

Förslag om ny finansiering för infrastruktur

Det är inte rimligt att kommuners, regioners och landstings kostnader för medfinansiering av vägar och järnvägar ska vara högre än statens. De bör därför ha möjlighet att låna hos Riksgälden för sådana ändamål, säger riksgäldsdirektör Bo Lundgren. Det tjänar alla på. Därför har Riksgälden lämnat in ett förslag till regeringen kring kommunernas olika former för […]

Peter Norman presenterar förslag om förändringar i det kommunalekonomiska utjämningsystemet

Ny skatteutjämning från 2014 Finansmarknadsminister Peter Norman presenterade idag regeringens förslag till skattutjämningssystem, som planeras träda i kraft den 1 januari 2014. Förslaget bygger på utredningen ”Likvärdiga förutsättningar” som presenterades i april 2011. Om regeringens förslag godkänns av riksdagen kommer utredningens förslag inom kostnadsutjämningen att genomföras med enbart smärre justeringar. För att kompensera de kommuner […]

 

Nyaste Inläggen

Kommentarer

Taggar