Kostnadsutjämning - SmåKoms yttrande

SmåKom välkomnar förslagen i SOU 2018:74, Lite mer lika. Nedan kan ni läsa hela yttrandet. 

Service och trygghet i hela landet - SmåKom i debatt

SmåKoms ordförande Peter Lindroth föreslår i sin debattartikel i Dagens Samhälle  hur det offentliga servicefrågan skulle kunna lösas i alla kommuner. Han föreslår vidare en tydligare styrning av bland andra polisen, för att öka tryggheten i Sverige.

Hela debattartikeln kan läsas nedan:
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/service-och-trygghet-i-hela-landet-dags-verkstad-22458

75 förslag från den parlamentariska landsbygdskommittén

Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande presenterat 

I dag överlämnade den parlamentariska landsbygdskommittén sitt slutbetänkande För Sveriges landsbygder en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1). Kommittén tillsattes i juni 2015 med uppdrag att ta fram en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Utöver ordföranden Johan Persson har kommittén haft 11 ledamöter vilket har inneburit att samtliga riksdagspartier har varit representerade. Kommittén bedömer att deras förslag har ett mycket brett politiskt stöd.

”När vi såg vilka personer som skulle ingå i kommittén blev vi väldigt nöjda. Nästan samtliga tillhör SmåKoms kontaktyta i riksdagen, en del av dem sedan många år tillbaka. Vi har lärt känna dem som ytterst kompetenta när det gäller landsbygdens specifika villkor och det gjorde oss trygga när de utsågs säger SmåKoms ordförande Peter Lindroth.”

SmåKom har på olika sätt följt kommitténs arbete och många av de förslag som finns med i slutbetänkandet är frågor som SmåKom har arbetat med, och för, under lång tid.

”Jag tycker att slutbetänkandet visar att SmåKoms enträgna arbete med landsbygdens frågor nu äntligen har burit frukt fortsätter Peter Lindroth”

Kommittén presenterar en sammanhållen politik som lägger grunden för att skapa ett nytt samhällskontrakt som innebär att det ska vara möjligt att bo, leva och arbeta i hela Sverige. Tillsammans utgör kommitténs 75 förslag en nystart som innebär att man tar tillvara de resurser som finns på Sveriges landsbygder. Kommittén föreslår en ny nationell landsbygdspolitik med konkreta förslag inom flera sektorsområden. I detta ingår också både generella och riktade åtgärder.

”Slutbetänkandet utgör en fantastisk grund för regering och riksdag att arbeta vidare ifrån. Jag hoppas verkligen att den nationella politiken snabbt gör verklighet av de olika förslagen. Då ges även landsbygden goda förutsättningar för positiv utveckling i framtiden. Jag tycker att det breda politiska stöd som kommittén har haft i sitt arbete ger regering och riksdag öppna dörrar för att skapa en heltäckande landsbygdspolitik.

Tack för det landsbygdskommittén! avslutar SmåKoms ordförande Peter Lindroth”

För frågor och ytterligare kommentarer kontaktas SmåKoms ordförande Peter Lindroth

070-544 71 59

peter.lindroth@carlsborg.net

Pressmeddelande 170104

Kortversion SOU 2017 1 4 jan

Höstmötet: Debatt om utveckling och statsbidrag

SmåKoms höstmöte genomfördes som planerat den 19-20 november i Stockholm. Ett 60-tal deltagare från 33 kommuner

möttes för at lyssna till föredrag om EU-migranter, SÄPO:s verksamhet och ekonomi. Dessutom avhandlades interna frågor, som
budget och verksamhetsplan.

 

Dokumentation från föredragshållarna finns under flik Höstmöte 2015. Eller klicka här!

Två debattartiklar antogs av mötet. De handlar dels om medel till lokalt utveckling, dels om riktade statsbidrag.

De båda artiklarna kan läsas här.Uttalande LLU 1511120 slutlig
Uttalande riktade statsbidrag 1511120 slutligt

Höstmötet: Uttalanden om statliga jobb och flyktingfrågan

I bilagan kan du läsa de uttalanden som antogs på SmåKoms höstmöte den 28 november: Uttalande slutligt höstmöte 28 nov

Poliser i hela Sverige

SmåKoms höstmöte antog ett uttalande med anledning av en nya polisorganisationen, som planeras införas 2015.

Greta Berg från SKL presenterade polisutredningen på ett intressant och upplysande sätt.

SmåKoms medlemmar anser att det är bra att det blir en enhetlig polisorganisation. Det leder förhoppningsvis till en likvärdig polisverksamhet i hela landet. SmåKom ser också fram emot en bredare samverkan mellan polisen och kommunerna. En hög lokal närvaro i hela landet krävs för
Uttalande poliser 22 nov slutlig

Effektivare bredbandsstöd - ny utredning

- Bredbandsstödet kan hanteras mer effektivt, säger utredaren Kristina Alsér som idag har överlämnat betänkandet Effektivare bredbandsstöd SOU 2013:47 till it-ministern. Det finns ett starkt lokalt engagemang i många delar av Sverige, men med bättre styrning och uppföljning får vi ännu mer bredband för pengarna.

Läs mera via länken nedan
http://www.regeringen.se/sb/d/17575/a/219096.

Från SmåKoms rikskonferens: integration ett tema

På SmåKoms rikskonferens i Rättvik antogs ett uttalande om integration. SmåKoms kommuner är positiva till att ta ett stort ansvar för asylmottagning och integration. Frågan är hur vi får bästa förutsättningar för att lyckas med uppdraget. Läs hela uttalandet här!