Bredband tema på höstkonferensen

SmåKoms höstkonferens den 22-23 november hade bland annat bredband som ett tema. Uppskattade föreläsningar hölls av två medlemskommuner som ligger i framkant med utbyggnad av fibernätet, Munkedal och Övertorneå. Konferensen  enades  om  nedanstående uttalande, som sprids till nationella politiker och press Fungerande bredband och telefoni i hela Sverige Alla har rätt att kunna ta del av […]

SmåKoms svar på utredningen Vital kommunal demokrati

SmåKom har nu svarat på utredningen ”Vital Kommunal demokrati”, se yttrandet nedan. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande – Vital kommunal demokrati (SOU 2012:30) SmåKoms synpunkter på utredningens förslag 1. SmåKom säger ja till förslaget att minska antal fullmäktigeledamöter till minimum 21 i kommuner med upp till 8 000 röstberättigade och minimum 31 i kommuner med […]

Likvärdiga förutsättningar skapas genom ett fungerande utjämningssystem mellan landets kommuner

”Uttalanden antagna på SmåKoms rikskonferens” Likvärdiga förutsättningar skapas genom ett fungerande utjämningssystem mellan landets kommuner SmåKom kräver att: Regeringen snarast lägger en proposition där man föreslår Riksdagen att fastställa Utjämningskommitténs (SOU 2011:39) förslag till reviderat utjämningssystem i enlighet med den parlamentariska kommitténs helt eniga slutbetänkande.  Att regeringen, i det fall man inte avser att lägga […]

 

Nyaste Inläggen

Kommentarer

Taggar