De små kommunernas samverkan
Glöm inte anmäla dig till SmåKoms konferens 25-27 april

Uttalanden

Bredband tema på höstkonferensen

SmåKoms höstkonferens den 22-23 november hade bland annat bredband som ett tema. Uppskattade föreläsningar hölls av två medlemskommuner som ligger i framkant med utbyggnad av fibernätet, Munkedal och Övertorneå. Konferensen  enades  om  nedanstående uttalande, som sprids till nationella politiker och press Fungerande bredband och telefoni i hela Sverige Alla har rätt att kunna ta del av…

Läs mer

SmåKoms svar på utredningen Vital kommunal demokrati

SmåKom har nu svarat på utredningen ”Vital Kommunal demokrati”, se yttrandet nedan. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande – Vital kommunal demokrati (SOU 2012:30) SmåKoms synpunkter på utredningens förslag 1. SmåKom säger ja till förslaget att minska antal fullmäktigeledamöter till minimum 21 i kommuner med upp till 8 000 röstberättigade och minimum 31 i kommuner med…

Läs mer

Likvärdiga förutsättningar skapas genom ett fungerande utjämningssystem mellan landets kommuner

”Uttalanden antagna på SmåKoms rikskonferens” Likvärdiga förutsättningar skapas genom ett fungerande utjämningssystem mellan landets kommuner SmåKom kräver att: Regeringen snarast lägger en proposition där man föreslår Riksdagen att fastställa Utjämningskommitténs (SOU 2011:39) förslag till reviderat utjämningssystem i enlighet med den parlamentariska kommitténs helt eniga slutbetänkande.  Att regeringen, i det fall man inte avser att lägga…

Läs mer