SmåKoms rikskonferens ägde rum på Strand hotell i Borgholm den 20-22 april.

Programmet handlade om bredband och digitalisering, service och tillgänglighet samt upphandling och kommuners utveckling både i Sverige och i Norden.
Medlemmar från 37 kommuner var närvarande, sammanlagt ett 70-tal personer.

Programmet avslutades på fredagen med ett besök av civilminister Ardalan Shekarabi. Ministern pratade både om upphandling och om en kommande utredning om den svenska kommunstrukturen.

Vad gäller upphandling konstaterade minister Shekarabi, att det blir många orimliga konsekvenser av den svenska tolkningen av lagen om offentlig upphandling, LOU. Lagen vilar på ett EU-direktiv. Medlemsländerna tolkar direktivet på olika sätt. I Sverige har vi en ytterst rigid tolkning med många överprövningar, som får besvärliga konsekvenser för kommunerna

Ministern aviserade en översyn av lagen, och sa att man inte ska behöva upphandla tjänster mellan kommuner. En översyn av möjligheten att överpröva kommer också att ingå i översynen.

Direktiven för en utredning om kommunstrukturen utarbetas nu på regeringskansliet. Civilminister Shekarabi poängterade, att det inte är sammanslagningar av kommuner som är huvudspåret, utan ambitionen är att utöka möjligheterna att samverka. I vissa fall kan det dock även vara lämpligt med nya nya geografiska strukturer.

SmåKoms ordförande Peter Lindroth framförde vid sitt tack till ministern, att, att vi ser fram emot en aktiv medverkan i den kommande utredningen från SmåKoms sida.

ardalan-shekarabi

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram