SKL svarar på en debattartikel i Dagens Nyheter. Det handlar om digitaliseringens möjligheter och hinder.  Bland annat skriver Per Mosseby och Bettina Kashefi att staten behöver ta ett tydligt, övergripande ansvar i frågan.

Läs hela artikeln nedan: 

http://skl.se/tjanster/press/debattartiklar/debattartiklar2015/offentligsektorslaparefterinomdigitaliseringen.7236.html

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram