SKL svarar på en debattartikel i Dagens Nyheter. Det handlar om digitaliseringens möjligheter och hinder.  Bland annat skriver Per Mosseby och Bettina Kashefi att staten behöver ta ett tydligt, övergripande ansvar i frågan.

Läs hela artikeln nedan: 

http://skl.se/tjanster/press/debattartiklar/debattartiklar2015/offentligsektorslaparefterinomdigitaliseringen.7236.html

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram