SmåKoms höstmöte ägde rum torsdag-fredag 23-24 november 2017. Det övergripanden temat var digitalisering. På torsdagen fick vi lyssna till goda exempel på nyttjandet av digitaliseringens möjligheter. Också riskerna berördes med att tappa fart i den lokala utvecklingen. Åsa Zetterberg, sektionschef på Sveriges Kommuner och Landsting, var föredragshållare.

Tomas Mörtsell beskrev den digitaliserades decentraliserade vården i Storumans kommun. Där sparas många långa resor genom diagnoser, åtgärder och medicinska samtal på distans.

Under fredagen var det fokus på fjärr- och distansutbildning, som möjliggörs genom digitaliseringen. Åsa Ernestam från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) höll ett uppskattat föredrag om vad som händer på nationell nivå i frågan. SKL är som organisation positiv till att utveckligen går mot en större möjlighet att ha undervisning med hjälp av lärare i annat rum än elever. Det möjliggör bland annat en högre andel legitimerad lärare även på mindre skolor.

Ett samtal vidtog sedan mellan gymnasiet- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (s), och Maria Stockhaus, som är skolpolitisk talesperson för Moderaterna i riksdagen. Det var mycket som de båda politikerna var överens om när det gäller utvecklingen inom fjärr- och distansundervisning. Utvecklingen mot en digitaliserad undervisning torde fortsätta, oavsett utgången av nästa års riksdagsval.

Under mötesdygnet fastställdes också SmåKoms budget, och man enades om en stomme till verksamhetsplan. Styrelsen kommer att fastställa planen vid decembermötet.

Peter Lindroth, Småkoms ordförande, valdes till ordförande för den formella mötet, och agerade som moderator under resterande höstmötesprogram.

Föredragshållarnas presentationer finns tillgängliga på webben. Tryck på konferenser på menyraden, flik Höstmöte 2017. Det ligger också en länk på första sidan.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, riksdagsledamot Maria Stockhaus och Småkoms ordförande Peter Lindroth.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram