Regeringen har hösten 2012  utsett Johan Höök till att utreda kommunallagen.  Enligt direktiven ska utredaren

SmåKoms ordförande och sekreterare träffade den 10 juni utredaren och hans medarbetare. Vi samtalade om arbetets gång och om direktiven utifrån de små kommunernas synvinkel.  Ett delbetänkande om främst laglighetsprövningen kommer redan den 30 juni.

Mer att läsa om utredningen:

http://www.sou.gov.se/sb/d/17373/a/213060

Yttrande kommunallag slutl 2 okt 15

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram