Notice: Undefined variable: post in /home/smakom/public_html/wp-content/plugins/sharify/sharify.php on line 170

Notice: Trying to get property of non-object in /home/smakom/public_html/wp-content/plugins/sharify/sharify.php on line 170
De små kommunernas samverkan
Rikskonferens 24-26 april

Ensamkommande barn: Ersättningar, placering och sysselsättning


Notice: Undefined variable: post in /home/smakom/public_html/wp-content/plugins/sharify/sharify.php on line 170

Notice: Trying to get property of non-object in /home/smakom/public_html/wp-content/plugins/sharify/sharify.php on line 170

Småkoms styrelse har antagit bifogade yttranden om en promemoria om planerade ändringar i ersättningar till kommuner för ensamkommande barn och unga.. Vi har även yttrat oss över en departementsskrivelse i frågan om placering och sysselsättning av samma grupp. 

Vad gäller ersättningar, är vi positiva till en schablonering som syftar till mindre byråkrati. Dock är vi mycket kritiska till att beloppen föreslås sänkas till lägre nivåer än nuvarande konstaterad genomsnittlig kostnad. Vi anser också att handläggningstiden hos Migrationsverket måste kortas. 

Beträffande sysselsättning stödjer vi en överflyttning av ansvaret från Migrationsverket till Arbetsförmedlingen. Vi anser också att det är bra att det ska finnas en särskild överenskommelse för placering i annan kommun. 

Yttrandena bifogas nedan.

Yttrande DS 2016 21 10 aug 2016 Yttrande PM ers syst EKB 10 aug 2016

Dela gärna!