Under några veckor har Småkom besökt tre medlemskommuner: Essunga kommun i Skaraborg, , Bengtsfors kommun i Dalsland och Nordanstigs kommun i Hälsingland. Vi har träffat kommunledningarna i olika konstellationer. Aktuella frågor har varit bostäder, integration och myndigheters flykt från de små kommunerna. Polisen, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket hamnade under ”luppen”.  Även frågor om infrastruktur - såväl vägar och järnvägar som bredband diskuterades. 

Vi har mycket att förmedla till våra kontakter i rikspolitiken och i myndigheters ledningar.

essunga

Essunga kommun

nordmaling

Nordmalings kommun

bengtsfors

Bengtsfors kommun

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2022

Styrelsemöte

4 februari, digitalt
18 mars, Stockholm
2–3 juni, Stockholm
25–26 augusti, Uppvidinge
21 oktober, digitalt
8–9 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
27–29 april, Rättvik
Höstmöte
17–18 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram