Under några veckor har Småkom besökt tre medlemskommuner: Essunga kommun i Skaraborg, , Bengtsfors kommun i Dalsland och Nordanstigs kommun i Hälsingland. Vi har träffat kommunledningarna i olika konstellationer. Aktuella frågor har varit bostäder, integration och myndigheters flykt från de små kommunerna. Polisen, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket hamnade under ”luppen”.  Även frågor om infrastruktur - såväl vägar och järnvägar som bredband diskuterades. 

Vi har mycket att förmedla till våra kontakter i rikspolitiken och i myndigheters ledningar.

essunga

Essunga kommun

nordmaling

Nordmalings kommun

bengtsfors

Bengtsfors kommun

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram