Skip to content
De små kommunernas samverkan

Ett snabbare bostadsbyggande – SOU 2018:67

SmåKoms styrelse antog vid mötet den 17-18 januari ett kort yttrande över utredningen Ett snabbare bostadsbyggande. Utredningen handlar om att säkerställa att befintliga byggrätter tas i anspråk. Hela yttrandet kan läsas här.

SOU 2018 67 slutlig ett snabbare bostadsbygg

Dela gärna!