Skip to content
De små kommunernas samverkan

Fantastisk fiberutbyggnad på Gotland

Under landsbygdsriksdagen i Visby anordnades bland annat en ”fiberresa”, där vi fick information om utbyggnaden av snabbt bredband genom fiber på Gotland. 

Flertalet aktörer har varit involverade, vilket syns av bifogade kartbild.  Det avgörande för utbyggnaden har dock varit, att Girlands region och länsstyrelsen på Gotland samverkat och arbetat systematiskt med fiberföreningar över hela ön. Under året kommer resterande 2 procent av ytan att vara utbyggt. Därefter har 100 procent av alla hushåll och företag på Gotland möjlighet att ansluta sig till snabbt bredband, telefoni och tv genom fiber. 

Visst är det fantastiskt och en förebild för det svenska fastlandet. Se även bilderna. 

Dela gärna!