Under landsbygdsriksdagen i Visby anordnades bland annat en ”fiberresa”, där vi fick information om utbyggnaden av snabbt bredband genom fiber på Gotland. 

Flertalet aktörer har varit involverade, vilket syns av bifogade kartbild.  Det avgörande för utbyggnaden har dock varit, att Girlands region och länsstyrelsen på Gotland samverkat och arbetat systematiskt med fiberföreningar över hela ön. Under året kommer resterande 2 procent av ytan att vara utbyggt. Därefter har 100 procent av alla hushåll och företag på Gotland möjlighet att ansluta sig till snabbt bredband, telefoni och tv genom fiber. 

Visst är det fantastiskt och en förebild för det svenska fastlandet. Se även bilderna. 

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram