Notice: Undefined variable: post in /home/smakom/public_html/wp-content/plugins/sharify/sharify.php on line 170

Notice: Trying to get property of non-object in /home/smakom/public_html/wp-content/plugins/sharify/sharify.php on line 170
De små kommunernas samverkan
Rikskonferens 24-26 april

Femdagars utdelning för post huvudregel


Notice: Undefined variable: post in /home/smakom/public_html/wp-content/plugins/sharify/sharify.php on line 170

Notice: Trying to get property of non-object in /home/smakom/public_html/wp-content/plugins/sharify/sharify.php on line 170

Vid styrelsemötet den 28 oktober 2016 antogs ett yttrande över slutbetänkandet ”Till sista utposten”, SOU 2016:54. Sammanfattning:
– SmåKom anser att eventuella föreskrifter för under vilka omständigheter undantag får göras från femdagarsregeln om utdelning av post, inte får innebära en försämring för lands-och glesbygd jämfört med förhållandena idag. Utgångspunkten måste vara att likvärdig samhällsomfattande postservice erbjuds alla.

– SmåKom har inget att invända mot att tillhandahållare av postservice åläggs att lämna uppgifter som sin verksamhet, som en kvalitetssäkring.

– Alla aktörer måste självklart få tillgång till postnummersystemet och adressuppgifter utan kostnad, anser SmåKom.

Sista svarsdag är den 15 december, och hela yttrandet kan läsas här.

Dela gärna!