Vid styrelsemötet den 28 oktober 2016 antogs ett yttrande över slutbetänkandet ”Till sista utposten”, SOU 2016:54. Sammanfattning:
- SmåKom anser att eventuella föreskrifter för under vilka omständigheter undantag får göras från femdagarsregeln om utdelning av post, inte får innebära en försämring för lands-och glesbygd jämfört med förhållandena idag. Utgångspunkten måste vara att likvärdig samhällsomfattande postservice erbjuds alla.

- SmåKom har inget att invända mot att tillhandahållare av postservice åläggs att lämna uppgifter som sin verksamhet, som en kvalitetssäkring.

- Alla aktörer måste självklart få tillgång till postnummersystemet och adressuppgifter utan kostnad, anser SmåKom.

Sista svarsdag är den 15 december, och hela yttrandet kan läsas här.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram