Det är inte rimligt att kommuners, regioners och landstings kostnader för medfinansiering av vägar och järnvägar ska vara högre än statens. De bör därför ha möjlighet att låna hos Riksgälden för sådana ändamål, säger riksgäldsdirektör Bo Lundgren. Det tjänar alla på.

Därför har Riksgälden lämnat in ett förslag till regeringen kring kommunernas olika former för medfinansiering av vägar och järnvägar som staten ansvarar för.
Läs hela artikeln på här

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram