Det är inte rimligt att kommuners, regioners och landstings kostnader för medfinansiering av vägar och järnvägar ska vara högre än statens. De bör därför ha möjlighet att låna hos Riksgälden för sådana ändamål, säger riksgäldsdirektör Bo Lundgren. Det tjänar alla på.

Därför har Riksgälden lämnat in ett förslag till regeringen kring kommunernas olika former för medfinansiering av vägar och järnvägar som staten ansvarar för.
Läs hela artikeln på här

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2022

Styrelsemöte

4 februari, digitalt
18 mars, Stockholm
2–3 juni, Stockholm
25–26 augusti, Uppvidinge
21 oktober, digitalt
8–9 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
27–29 april, Rättvik
Höstmöte
17–18 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram