SmåKom besvarade i höstas en remiss om förslag till ändringar i plan- och
bygglagen (2010:900) samt plan- och byggförordningen (2011:338). Yttrandet i
sin helhet finns att läsa här. Sammanfattning av våra synpunkter:

- Det är positivt med en generell sänkning av byggsanktionsavgifterna. En
tydlig presentation av de nya avgifternas storlek efterfrågas.
- Det är nödvändigt att, som föreslås, kopplingen till yta tas bort vad
gäller beräkning av sanktionsavgiften för vissa åtgärder.
- Att kommunerna får en möjlighet att sätta ned avgiften till hälften eller
till en fjärdedel bedömer vi sammantaget som bra.
- Otydligheter i vissa delar av lagen får till följd att både medborgare och
myndigheter ibland har svårt att bedöma vilka åtgärder som är bygglovs-
respektive anmälningspliktiga. Bättre information och vägledning behövs.

Regeringen kommer nu med förslag till sänkta byggsanktionsavgifter. Mera
information finns på regeringens hemsida regeringen.se

Yttrande PBL till hemsidan

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram