SmåKoms stämma i Charlottenberg, Eda kommun, omvaldes de tre som var i tur att avgå från styrelsen: Eva Johansson, Jan Bohlin och Anders Ljung.
Peter Lindroth omvaldes till ordförande.  Övriga i styrelsen med ett års mandattid kvar är Kerstin Sjöström, Sven-Åke Draxten och Ann-Sofie Alm.
På bilden syns hela den glada och handlingskraftiga styrelsen vid vatten i Charlottenberg.
Småkoms styrelse

Småkoms styrelse

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram