De små kommunernas samverkan

Fortsatta samtal om nedskrivningskrav med näringsdepartementet

Sedan SmåKom i januari 2017 mötte bostadsminister Peter Eriksson för att belysa effekterna av nedskrivningskrav på värdet av nybyggda bostadshus på landsbygden, har problemet uppmärksammats av flera aktörer. SABO, Sveriges Kommuner och landsting samt Kommuninvest berörde frågan vid SmåKoms rikskonferens i april.
Idag – den 7 september –  träffar SmåKoms ordförande och sekreterare företrädare för näringsdepartementet i frågan. Där pågår nu ett arbete med att reda ut om det är regelverket som styr nedskrivningskraven från revisorer, eller om det är en praxis som kan ändras.
Småkoms syn är att så länge driftskostnaderna för en fastighet täcks av hyror och andra intäkter, ska ingen nedskrivning behöva göras.

Nedan en länk till vår tidigare debattartikel i ämnet: Debatt bostäder 16 dec 2016

Dela gärna!