Sedan SmåKom i januari 2017 mötte bostadsminister Peter Eriksson för att belysa effekterna av nedskrivningskrav på värdet av nybyggda bostadshus på landsbygden, har problemet uppmärksammats av flera aktörer. SABO, Sveriges Kommuner och landsting samt Kommuninvest berörde frågan vid SmåKoms rikskonferens i april.
Idag - den 7 september -  träffar SmåKoms ordförande och sekreterare företrädare för näringsdepartementet i frågan. Där pågår nu ett arbete med att reda ut om det är regelverket som styr nedskrivningskraven från revisorer, eller om det är en praxis som kan ändras.
Småkoms syn är att så länge driftskostnaderna för en fastighet täcks av hyror och andra intäkter, ska ingen nedskrivning behöva göras.

Nedan en länk till vår tidigare debattartikel i ämnet: Debatt bostäder 16 dec 2016

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2022

Styrelsemöte

4 februari, digitalt
18 mars, Stockholm
2–3 juni, Stockholm
25–26 augusti, Uppvidinge
21 oktober, digitalt
8–9 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
27–29 april, Rättvik
Höstmöte
17–18 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram