Fredagen den 30 september hade Post-och telestyrelsen, PTS, kallat bland annat SmåKom till möte under teman hur vi säkrar en utbyggnad av bredbandsinfrastrukturen.

Utöver vår organisation fanns representanter på plats för AC-net, Hela Sveriges ska leva, Tillväxtverket, Länsstyrelsen i Dalarna och Västra Götalandsregionen.

Från SmåKoms sida framfördes att det är en resursfråga. Vi har föreslagit att man ur infrastrukturbudgeten på 522 miljarder kronor avsätter 10 miljarder per år i högst fem år för att sprida fiberkabel till alla i Sverige.

En styrning från statens sida efterlystes, i stället för att ideella krafter på olika sätt ska bygga ut en samhällsnödvändig infrastruktur.
Även vikten kommunernas engagemang lyftes fram. Som ett gott exempel Storumans kommun, med en ansvarig person som arbetar målmedvetet med frågan. En roll som förslagsvis länets bredbandskoordinator skulle kunna ha, menade vi. Koordinatorn borde ha som främsta uppgift att i samarbete med kommunerna inom sitt län arbeta för att uppnå bredbansmålet.

PTS framförde att många samtal kommer från lokala grupper som vill bygga bredband i sin bygd, men som inte vet hur man ska göra. Ett stort bekymmer i sammanhanget är byråkratin kring stöden.

Även svårigheten att utnyttja befintlig, statligt ägd fiber, är allvarlig. De fyra statliga aktörerna har inget samarbete och vill i vissa fall inte redogöra för hur dras fiber är dragen i landet. Helt otillständigt, menar vi i Småkom. Vi talar här om Trafikverket, Affärsverket svenska kraftnät, Vattenfall AB och Teracom AB.

Det skulle vara bra med ett Trafikverk för bredband, konstaterade vi alla. Hur skulle det se ut om vägbyggen i Sverige hanterades på samma sätt som bredbandsbygget? Hög tid att se på digitala motorvägar på samma sätt som på analoga!

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram