Den 13 februari var det regionalpolitisk debatt i riksdagen. Flera av Småkoms kontaktpersoner stod på talarlistan. Från båda blocken framfördes vikten flera frågor som SmåKom tagit upp med partierna: 

- Centraliseringen av statliga jobb

- Behovet av offentlig och kommersiell service i hela landet

- Snabbt bredband och god infrastruktur som förutsättning för utveckling i gles- och landsbygd. 

Lyssna på hela debatten här:

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H201NU7

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram